Preaload Image
Back

Co obejmuje szkolenie

Program szkolenia indywidualnego obejmuje 52h teorii i zawiera następujące zagadnienia:
• BHP
• Użytkowanie i obsługa maszyn roboczych
• Ogólna budowa i obsługa frezarek do nawierzchni dróg-samojezdnych
• Technologia robót realizowana frezarkami do nawierzchni dróg-samojezdnymi

Ile wynosi liczba zajęc i jakie zawiera tematy

Liczba zajęć praktycznych dla osób indywidualnych wynosi 14,5 h i zawiera następujące tematy:
• instruktaż wstępny
• instruktaż stanowiskowy ogólny
• Wykonywanie ruchów roboczych bez obciążenia
• Przygotowanie stanowiska pracy dla frezarki do robót drogowych
• Praca frezarką do robót drogowych
• Wykonywanie obsług technicznych w zakresie regulacji i usuwanie drobnych niesprawności
• Zasady przygotowania frezarki do robót drogowych do transportu
• Sporządzanie dokumentacji eksploatacyjnej

Organizacja kursu:

W zależności od potrzeb uczestników szkolenia mogą być realizowane w trybie porannym,
popołudniowym lub weekendowym. Kurs kończy się egzaminem państwowym przed komisją
z Sieci Badawczej Łukasiewicz- Warszawskim Instytutem Technologicznym oraz składa się z dwóch
części : teoretycznej i praktycznej. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku
z egzaminu kursanci otrzymują świadectwo oraz stosowny wpis w książce operatora maszyn roboczych.

Cel kursu:

Przygotowanie uczestników szkolenia do nabycia kwalifikacji do wykonywania zawodu operatora
frezarki do nawierzchni dróg.
Kurs umożliwia zdobycie kompetencji w zakresie pracy frezarkami, współpracy z zespołem ludzkim,
organizacji pracy frezarką w różnych warunkach atmosferycznych, kontrolowanie jakości
wykonywanych prac.

Wymagania

• ukończone 18 lat

pl_PLPolish
Verified by MonsterInsights