Preaload Image
Back

Co obejmuje szkolenie?

Program szkolenia indywidualnego obejmuje 68h teorii i zawiera następujące zagadnienia:
• BHP
• Użytkowanie i obsługa maszyn roboczych
• Ogólna budowa i obsługa koparek jednonaczyniowych
• Technologia robót realizowana koparkami klasy III
• Rozwiązania konstrukcyjne proekologiczne oraz zwiększające
efektywność pracy stosowane w koparkach jednonaczyniowych
• Technologia robót realizowanych koparkami klasy I

Ile wynosi liczba zajęc i jakie zawiera tematy?

Liczba zajęć praktycznych dla osób indywidualnych wynosi 26h i zawiera następujące tematy:
• instruktaż wstępny
• instruktaż stanowiskowy
• wykonywanie ruchów roboczych bez obciążenia
• jazda koparką jednonaczyniową
• przygotowanie stanowiska pracy koparki
• praca koparką jednonaczyniową
• wykonywanie obsługi technicznej, regulacji i usuwanie drobnych usterek
• przygotowanie koparki jednonaczyniowej do transportu
• sporządzanie dokumentacji eksploatacyjnej

Organizacja kursu:

W zależności od potrzeb uczestników szkolenia mogą być realizowane w trybie porannym,
popołudniowym lub weekendowym. Kurs kończy się egzaminem państwowym przed komisją
z Sieci Badawczej Łukasiewicz- Warszawskim Instytutem Technologicznym oraz składa się z dwóch
części : teoretycznej i praktycznej. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku
z egzaminu kursanci otrzymują świadectwo oraz stosowny wpis w książce operatora maszyn roboczych.

Cel kursu:

Przygotowanie uczestników szkolenia do nabycia kwalifikacji do wykonywania zawodu operatora
koparki jednonaczyniowej powyżej 25 ton w zakresie I klasy uprawnień .
Kurs umożliwia zdobycie kompetencji w zakresie pracy koparkami, współpracy z zespołem ludzkim,
organizacji pracy koparek w różnych warunkach atmosferycznych, kontrolowanie jakości
wykonywanych prac.

Wymagania :

• ukończone 18 lat

pl_PLPolish
Verified by MonsterInsights