Preaload Image
Back

Co obejmuje szkolenie?

Program szkolenia indywidualnego obejmuje 52h teorii i zawiera następujące zagadnienia:
• BHP
• Użytkowanie i obsługa maszyn roboczych
• Ogólna budowa i obsługa maszyn do stabilizacji gruntów
• Technologia robót realizowanych maszynami do stabilizacji gruntów

Ile wynosi liczba zajęc i jakie zawiera tematy?

Liczba zajęć praktycznych dla osób indywidualnych wynosi 14,5h i zawiera następujące tematy:
• instruktaż wstępny
• instruktaż stanowiskowy ogólny
• wykonywanie ruchów roboczych bez obciążenia i jazdy maszynami do stabilizacji gruntów
• jazda maszynami do stabilizacji gruntów
• jazda maszynami do stabilizacji gruntów i wykonywanie ruchów roboczych bez obciążenia
• przygotowanie stanowiska pracy dla maszyn do stabilizacji gruntów
• praca maszynami do stabilizacji gruntów
• wykonywanie obsług technicznych w zakresie regulacji i usuwania drobnych niesprawności
• zasady przygotowania maszyn do stabilizacji gruntów do transportu
• sporządzanie dokumentacji eksploatacyjnej

Organizacja kursu:

W zależności od potrzeb uczestników szkolenia mogą być realizowane w trybie porannym
popołudniowym lub weekendowym. Kurs kończy się egzaminem państwowym przed komisją
z Sieci Badawczej Łukasiewicz- Warszawskim Instytutem Technologicznym oraz składa się z dwóch
części : teoretycznej i praktycznej. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku
z egzaminu kursanci otrzymują świadectwo oraz stosowny wpis w książce operatora maszyn roboczych.

Cel kursu:

Przygotowanie uczestników szkolenia do nabycia kwalifikacji do wykonywania zawodu operatora
maszyn do stabilizacji gruntów.
Kurs umożliwia zdobycie kompetencji w zakresie pracy maszynami do stabilizacji gruntów, współpracy z
zespołem ludzkim, organizacji pracy maszynami do stabilizacji gruntów w różnych warunkach
atmosferycznych, kontrolowanie jakości wykonywanych prac.

Wymagania :

• ukończone 18 lat

pl_PLPolish
Verified by MonsterInsights