Preaload Image
Back

Co obejmuje szkolenie

 

Program szkolenia indywidualnego obejmuje 52h teorii i zawiera następujące zagadnienia:
• BHP
• Użytkowanie i obsługa maszyn roboczych
• Ogólna budowa i obsługa palownic
• Technologia robót realizowanych palownicami

Ile wynosi liczba zajęc i jakie zawiera tematy

Liczba zajęć praktycznych dla osób indywidualnych wynosi 14,5h i zawiera następujące tematy:
• instruktaż wstępny
• instruktaż stanowiskowy ogólny
• jazdy palownicą
• przygotowanie palownicy do pracy
• przygotowanie stanowiska pracy dla palownicy
• praca palownicą
• wykonywanie obsług technicznych w zakresie regulacji i usuwanie drobnych niesprawności
• zasady przygotowania palownicy do transportu
• sporządzanie dokumentacji eksploatacyjnej

Organizacja kursu:

W zależności od potrzeb uczestników szkolenia mogą być realizowane w trybie porannym i popołudniowym lub weekendowym. Kurs kończy się egzaminem państwowym przed komisją z Sieci Badawczej Łukasiewicz- Warszawskim Instytutem Technologicznym oraz składa się z dwóch części : teoretycznej i praktycznej. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu kursanci otrzymują świadectwo oraz stosowny wpis w książce operatora maszyn roboczych.

Cel Kursu:

Przygotowanie uczestników szkolenia do nabycia kwalifikacji do wykonywania zawodu operatora
palownic.
Kurs umożliwia zdobycie kompetencji w zakresie pracy palownicami, współpracy z zespołem ludzkim,
organizacji pracy palownic w różnych warunkach atmosferycznych, kontrolowanie jakości
wykonywanych prac.

Wymagania

  • ukończone 18 lat
pl_PLPolish
Verified by MonsterInsights