Preaload Image
Back

Co obejmuje szkolenie

Program szkolenia indywidualnego obejmuje 52h teorii i zawiera następujące zagadnienia:
• BHP
• Użytkowanie i obsługa maszyn roboczych
• Ogólna budowa i obsługa remonterów nawierzchni dróg
• Technologia robót realizowanych remonterami do nawierzchni dróg

Ile wynosi liczba zajęć i jakie zawiera tematy

Liczba zajęć praktycznych wynosi 28h i zawiera następujące tematy:
• instruktaż wstępny
• przygotowanie stanowiska pracy remontera nawierzchni dróg
• przygotowanie remontera nawierzchni dróg do pracy
• praca remonterem nawierzchni dróg
• wykonywanie obsług technicznych, reguacji i usuwania drobnych usterek
• przygotowanie maszyny do transportu
• sporządzanie dokumentacji eksploatacyjnej

Organizacja kursu:

W zależności od potrzeb uczestników szkolenia mogą być realizowane w trybie porannym
i popołudniowym lub weekendowym. Kurs kończy się egzaminem państwowym przed komisją
z Sieci Badawczej Łukasiewicz- Warszawskim Instytutem Technologicznym oraz składa się z dwóch
części : teoretycznej i praktycznej. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku
z egzaminu kursanci otrzymują świadectwo oraz stosowny wpis w książce operatora maszyn roboczych.

Cel kursu:

Przygotowanie uczestników szkolenia do nabycia kwalifikacji do wykonywania zawodu operatora
remonterów do nawierzchni dróg.
Kurs umożliwia zdobycie kompetencji w zakresie pracy remonterami, współpracy z zespołem ludzkim,
organizacji pracy remonterów w różnych warunkach atmosferycznych, kontrolowanie jakości
wykonywanych prac.

Wymagania

• ukończone 18 lat

pl_PLPolish
Verified by MonsterInsights