Preaload Image
Back

Co obejmuje szkolenie

Program szkolenia indywidualnego obejmuje 52h teorii i zawiera następujące zagadnienia:
• BHP
• Użytkowanie i obsługa maszyn roboczych
• Ogólna budowa i obsługa spycharek
• Technologia robót realizowana spycharkami

Ile wynosi liczba zajęć i jakie zawiera tematy

Liczba zajęć praktycznych dla osób indywidualnych wynosi 14,5h i zawiera następujące tematy:
• instruktaż wstępny
• instruktaż stanowiskowy ogólny
• wykonywanie ruchów roboczych bez obciążenia
• jazda spycharką
• wykonywanie obsług technicznych w zakresie regulacji i usuwanie drobnych usterek
• przygotowanie stanowiska pracy spycharki
• przygotowanie spycharki do transportu
• praca spycharką
• sporządzanie dokumentacji eksploatacyjnej

Organizacja kursu:

W zależności od potrzeb uczestników szkolenia mogą być realizowane w trybie porannym,
popołudniowym lub weekendowym. Kurs kończy się egzaminem państwowym przed komisją
z Sieci Badawczej Łukasiewicz- Warszawskim Instytutem Technologicznym oraz składa się z dwóch
części : teoretycznej i praktycznej. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku
z egzaminu kursanci otrzymują świadectwo oraz stosowny wpis w książce operatora maszyn roboczych.

Cel kursu:

Przygotowanie uczestników szkolenia do nabycia kwalifikacji do wykonywania zawodu operatora
spycharki w zakresie III klasy uprawnień.
Kurs umożliwia zdobycie kompetencji w zakresie pracy spycharkami, współpracy z zespołem ludzkim,
organizacji pracy spycharek w

Wymagania

• ukończone 18 lat

pl_PLPolish
Verified by MonsterInsights