>
Preaload Image
Back

SPYCHARKI WSZYSTKIE KLASA I

Zapraszamy na kurs operatora spycharki klasy I do naszego ośrodka.

Nasza oferta szkoleniowa obejmuje program, który umożliwia zdobycie kwalifikacji oraz rozwój umiejętności w obszarze obsługi spycharek. Kurs składa się z części teoretycznej oraz praktycznej, a pozytywny wynik egzaminu końcowego skutkuje uzyskaniem świadectwa kwalifikacji.

Program szkolenia

Program indywidualnego kursu operatora spycharki klasy I obejmuje 68 godzin teorii i skupia się na następujących zagadnieniach:

 • BHP
 • Użytkowanie i obsługa maszyn roboczych
 • Ogólna budowa i obsługa spycharek
 • Technologia robót realizowanych przy użyciu spycharek klasy III
 • Rozwiązania konstrukcyjne proekologiczne oraz zwiększające efektywność pracy stosowane w spycharkach
 • Technologia i organizacja robót realizowanych przy użyciu spycharek klasy I

Liczba zajęć praktycznych dla osób indywidualnych wynosi 26 godzin i obejmuje następujące tematy:

 • Instruktaż wstępny
 • Instruktaż stanowiskowy
 • Wykonywanie ruchów roboczych bez obciążenia
 • Jazda spycharką
 • Obsługa techniczna, regulacje i usuwanie drobnych usterek
 • Przygotowanie stanowiska pracy dla spycharki
 • Przygotowanie spycharki do transportu
 • Praca z spycharką
 • Sporządzanie dokumentacji eksploatacyjnej

Organizacja kursu

Zajęcia kursu operatora spycharki mogą odbywać się w trybie porannym, popołudniowym lub w weekendy, zależnie od preferencji i potrzeb uczestników. Kurs kończy się egzaminem państwowym przed komisją z Sieci Badawczej Łukasiewicz – Warszawskim Instytutem Technologicznym. Składa się on z części teoretycznej i praktycznej. Po zdaniu egzaminu, kursanci otrzymują świadectwo oraz odpowiedni wpis do książki operatora maszyn roboczych.

Cel kursu

Głównym celem kursu jest przygotowanie uczestników do zdobycia kwalifikacji uprawniających do wykonywania zawodu operatora spycharki klasy I. Kurs umożliwia zdobycie kompetencji w zakresie pracy z spycharkami, współpracy z zespołem ludzkim, organizacji pracy spycharek w różnych warunkach atmosferycznych oraz kontroli jakości wykonywanych prac.

Wymagania

Aby przystąpić do kursu operatora spycharki, wystarczy mieć ukończone 18 lat. W naszym ośrodku zapewniamy niezbędne materiały szkoleniowe oraz środki ochrony osobistej, które są niezbędne do bezpiecznego korzystania z maszyny.

Zapisz się już dziś!

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Wybierz Ośrodek
Oświadczam, że zapoznałam(em) się z klauzulą informacyjną RODO: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Szkolenia Labor Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, ul. Albatrosów 12E. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pomocą formularza kontaktowego jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów leżących po stronie Administratora (komunikacja z osobami korzystającymi z formularza kontaktowego). Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu złożenia odpowiedzi na zapytanie. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom. Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie do momentu zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.