Preaload Image
Back

Co obejmuje szkolenie

Program szkolenia indywidualnego obejmuje 68h teorii i zawiera następujące zagadnienia: 

• BHP 

• Użytkowanie i obsługa maszyn roboczych • Ogólna budowa i obsługa spycharek • Technologia robót realizowana spycharkami klasy III 

• Rozwiązania konstrukcyjne proekologiczne oraz zwiększające efektywność pracy stosowane w spycharkach 

• Technologia i organizacja robót realizowanych spycharkami klasy I

Ile wynosi liczba zajęć i jakie zawiera tematy

Liczba zajęć praktycznych dla osób indywidualnych wynosi 26h i zawiera następujące tematy:

• instruktaż wstępny

• instruktaż stanowiskowy

• wykonywanie ruchów roboczych bez obciążenia

• jazda spycharką

• wykonywanie obsług technicznych w zakresie regulacji i usuwanie drobnych usterek

• przygotowanie stanowiska pracy spycharki

• przygotowanie spycharki do transportu

• praca spycharką

• sporządzanie dokumentacji eksploatacyjnej

Organizacja kursu:

W zależności od potrzeb uczestników szkolenia mogą być realizowane w trybie porannym,
popołudniowym lub weekendowym. Kurs kończy się egzaminem państwowym przed komisją
z Sieci Badawczej Łukasiewicz- Warszawskim Instytutem Technologicznym oraz składa się z dwóch
części : teoretycznej i praktycznej. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku
z egzaminu kursanci otrzymują świadectwo oraz stosowny wpis w książce operatora maszyn roboczych.W zależności od potrzeb uczestników szkolenia mogą być realizowane w trybie porannym

i popołudniowym lub weekendowym. Kurs kończy się egzaminem państwowym przed komisją

z Sieci Badawczej Łukasiewicz- Warszawskim Instytutem Technologicznym oraz składa się z dwóch

części : teoretycznej i praktycznej. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku

z egzaminu kursanci otrzymują świadectwo oraz stosowny wpis w książce operatora maszyn roboczych.

Cel kursu:

Przygotowanie uczestników szkolenia do nabycia kwalifikacji do wykonywania zawodu operatora

spycharki w zakresie I klasy uprawnień.

Kurs umożliwia zdobycie kompetencji w zakresie pracy spycharkami, współpracy z zespołem ludzkim,

organizacji pracy spycharek w różnych warunkach atmosferycznych, kontrolowanie jakości

wykonywanych prac.

Wymagania

• ukończone 18 lat