Szkolenia IMBIGS

szkolenia labor

KOPARKO-ŁADOWARKA

Pełne szkolenie z obsługi koparko-ładowarki. Zajęcia teoretyczne i praktyczne. Oferta dostosowana do indywidualnych potrzeb kursantów. [...]

szkolenia labor

KOPARKI JEDNONACZYNIOWE WSZYSTKIE KLASA I

68 godzin zajęć teoretycznych i 26 godzin zajęć praktycznych. Szkolenie indywidualne dostosowane do potrzeb i możliwości kursantów. Wykwalifiko [...]

szkolenia labor

KOPARKA JEDNONACZYNIOWA DO 25 TON KLASA III

Szkolenie z zakresu obsługi koparki jednonaczyniowej do 25 ton klasy III. Aż 52 godziny zajęć teoretycznych i 14,5 praktycznych. Zachęcamy do rez [...]

szkolenia labor

ŁADOWARKA JEDNONACZYNIOWA DO 25 TON KLASA III

Szkolenie z obsługi ładowarki jednonaczyniowej do 25 ton klasy III dostosowane do indywidualnych potrzeb kursantów. Zachęcamy do zapisów i rezerw [...]

szkolenia labor

WIERTNICE DO TECHNOLOGII BEZ WYKOPOWYCH

Przygotowanie uczestników szkolenia do nabycia kwalifikacji do wykonywania zawodu operatora wiertnicy do technologii bez wykopowych w zakresie III kl [...]

szkolenia labor

WIERTNICE DO KOTWI

Przygotowanie uczestników szkolenia do nabycia kwalifikacji do wykonywania zawodu operatora wiertnicy do kotwi w zakresie uprawnień. Kurs umożliwi [...]

szkolenia labor

WALCE DROGOWE

Przygotowanie uczestników szkolenia do nabycia kwalifikacji do wykonywania zawodu operatora walca drogowego. Kurs umożliwia zdobycie kompetencji w [...]

szkolenia labor

SPYCHARKI DO 110 KW KLASA III

Przygotowanie uczestników szkolenia do nabycia kwalifikacji do wykonywania zawodu operatora spycharki w zakresie III klasy uprawnień. Kurs umożliw [...]

szkolenia labor

SPYCHARKI WSZYSTKIE KLASA I

Przygotowanie uczestników szkolenia do nabycia kwalifikacji do wykonywania zawodu operatora spycharki w zakresie I klasy uprawnień. Kurs umożliwia [...]

szkolenia labor

RUSZTOWANIA

Przygotowanie uczestników szkolenia do nabycia kwalifikacji do wykonywania zawodu montażysty rusztowań. Kurs umożliwia zdobycie kompetencji w zak [...]

szkolenia labor

RÓWNIARKI

Przygotowanie uczestników szkolenia do nabycia kwalifikacji do wykonywania zawodu operatora równiarki. Kurs umożliwia zdobycie kompetencji w zakre [...]

szkolenia labor

MASZYNY DO ROZKŁADANIA MIESZANEK MINERALNO-ASFALTOWYCH

Przygotowanie uczestników szkolenia do nabycia kwalifikacji do wykonywania zawodu operatora maszyn do rozkładania mieszanek mineralno-asfaltowych. [...]