KOPARKO-ŁADOWARKA

Szkolenia IMBIGS > KOPARKO-ŁADOWARKA

Kurs koparko-ładowarki – szkolenie teoretyczne i praktyczne

Organizujemy kompleksowe kursy na koparko-ładowarki różnego typu. Szkolenie składa się z części teoretycznej i praktycznej. Dostosowujemy program nauczania do indywidualnych predyspozycji kursantów. Zachęcamy do zapisów na kurs koparko-ładowarki w Krakowie. Oferujemy dogodne terminy szkoleń oraz wsparcie doświadczonych wykładowców. Zdobycie uprawnień na koparkę czy koparko-ładowarkę zwiększa szanse na dobrze płatną pracę. Zachęcamy do zapisów w Ośrodku Labor. Poniżej przedstawiamy pełną ofertę kursu na koparko-ładowarkę.
Program szkolenia indywidualnego obejmuje 52h teorii i zawiera następujące zagadnienia:
⦁ BHP,
⦁ Użytkowanie i obsługa maszyn roboczych,
⦁ Ogólna budowa i obsługa koparkoładowarek,
⦁ Technologia robót realizowanych koparkoładowarkami.

Liczba zajęć praktycznych dla osób indywidualnych wynosi 15h i zawiera następujące tematy:
⦁ instruktaż wstępny,
⦁ instruktaż stanowiskowy,
⦁ wykonywanie ruchów roboczych osprzętem koparkowym bez obciążenia,
⦁ wykonywanie ruchów roboczych osprzętem ładowarkowym bez obciążenia,
⦁ jazda koparkoładowarką,
⦁ przygotowanie stanowiska pracy koparkoładowarki,
⦁ praca osprzętem koparkowym,
⦁ praca osprzętem ładowarkowym,
⦁ wykonywanie obsługi technicznej, regulacji i usuwanie drobnych usterek,
⦁ przygotowanie koparkoładowarki do transportu,
⦁ sporządzanie dokumentacji eksploatacyjnej.

Organizacja kursu

W zależności od potrzeb uczestników szkolenia mogą być realizowane w trybie porannym
i popołudniowym lub weekendowym. Kurs kończy się egzaminem państwowym przed komisją
z Sieci Badawczej Łukasiewicz- Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
oraz składa się z dwóch części : teoretycznej i praktycznej. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku
z egzaminu kursanci otrzymują świadectwo oraz stosowny wpis w książce operatora maszyn roboczych.

Cel kursu

Celem kursu jest nauka obsługi i budowy koparko-ładowarki. Uczestnik po ukończeniu szkolenia zdobywa:

WIEDZĘ:
• zna przepisy BHP i PPOŻ,
• wie, jakie są prawa i obowiązki operatorów koparko-ładowarek oraz pracodawców,
• zna zasady udzielania pierwszej pomocy w nagłych przypadkach,
• wie, jak zbudowana jest koparko-ładowarka i jak działa,
• zna podstawowe rodzaje robót wykonywanych tym sprzętem.

UMIEJĘTNOŚCI:
• potrafi obsługiwać koparko-ładowarkę,
• postępuje zgodnie z zasadami bezpieczeństwa,
• wykonuje zadania nadzorowane przez kierownika budowy albo brygadzistę,
• wie z jakimi maszynami może współpracować koparko-ładowarka.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:
• dba o bezpieczeństwo swoje i osób przebywających w rejonie miejsca pracy,
• ma doskonałą koncentrację i potrafi pracować pod presją,
• jest spostrzegawczy i ma podzielną uwagę,
• jest odpowiedzialny,
• potrafi pracować w zespole.

Po szkoleniu uczestnik będzie przygotowany do samodzielnego wykonywania zawodu operatora wyżej wymienionej klasy uprawnień.

Wymagania :

⦁ ukończone 18 lat,
⦁ zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku operatora koparkoładowarki. Badania można również wykonać w naszym Ośrodku.

Zajęcia teoretyczne i praktyczne prowadzone są indywidualnie. Dzięki temu kursanci mogą szybciej i łatwiej przyswoić przekazywaną im wiedzę. Wykładowcy starają się dostosować program i tryb nauki do osobistych potrzeb i predyspozycji każdego uczestnika szkolenia.

Zapisz się na szkolenie z koparko-ładowarki i zdobądź niezbędne uprawnienia w zawodzie operatora.

Zobacz również

szkolenia labor

KOPARKI JEDNONACZYNIOWE WSZYSTKIE KLASA I

68 godzin zajęć teoretycznych i 26 godzin zajęć praktycznych. Szkolenie indywidualne dostosowane do potrzeb i możliwości kursantów. Wykwal [...]

szkolenia labor

KOPARKA JEDNONACZYNIOWA DO 25 TON KLASA III

Szkolenie z zakresu obsługi koparki jednonaczyniowej do 25 ton klasy III. Aż 52 godziny zajęć teoretycznych i 14,5 praktycznych. Zachęcamy d [...]

szkolenia labor

ŁADOWARKA JEDNONACZYNIOWA DO 25 TON KLASA III

Szkolenie z obsługi ładowarki jednonaczyniowej do 25 ton klasy III dostosowane do indywidualnych potrzeb kursantów. Zachęcamy do zapisów i r [...]

szkolenia labor

KURS NA WÓZKI WIDŁOWE

Kompleksowe kursy na wózki widłowe. Przekazujemy wiedzę i umiejętności w przystępny sposób. Zapraszamy! [...]

szkolenia labor

KURS NA ŻURAWIE SAMOJEZDNE

Zachęcamy do udziału w kursach na żurawie samojezdne. Dysponujemy profesjonalnym sprzętem. Współpracujemy z najlepszymi wy [...]

szkolenia labor

KURS NA ŻURAWIE WIEŻOWE

Organizujemy kursy na żurawie wieżowe. Zachęcamy do rezerwacji terminu. [...]

szkolenia labor

PODESTY RUCHOME

Nauka montażu i obsługi podestów ruchomych w Krakowie. Kompleksowe szkolenia. Doświadczeni wykładowcy. [...]

szkolenia labor

ŻURAWIE PRZEWOŹNE I PRZENOŚNE (HDS)

Przygotowanie uczestników szkolenia do nabycia kwalifikacji do wykonywania zawodu operatora żurawi przenośnych i przewoźnych . [...]