KURS NA WÓZKI WIDŁOWE

Szkolenia UDT > KURS NA WÓZKI WIDŁOWE

Program szkolenia został opracowany przez mgr inż. Mirosława Kaim
który uzyskał akredytacje i został zaakceptowany przez
Urząd Dozoru Technicznego w Krakowie ,
obejmuje 42h teorii i zawiera następujące zagadnienia:

• Typy stosowanych wózków jezdnych
• Budowa wózków
• Wiadomości o Dozorze Technicznym – dozór na UTB
• Wiadomości z zakresu BHP i p.poż
• Czynności operatora przy obsłudze wózków przed podjęciem i po pracy wózkami
• Czynności operatora w czasie pracy wózkami
• Wiadomości z zakresu naukoznawstwa
• Bezpieczna wymiana butli gazowych

Liczba zajęć praktycznych wynosi 16 i zawiera następujące tematy:
• instruktaż wstępny
• instruktaż stanowiskowy
• ćwiczenia w posługiwaniu się urządzeniami do kierowania i sterowania wózkiem na uruchomionym wózku
• jazda bez ładunku
• jazda podjazd pod ładunek
• rozładunek ładunku
• jazda załadunkiem
• postój i zabezpieczenie wózka

Organizacja kursu:

W zależności od potrzeb uczestników szkolenia mogą być realizowane w trybie całodziennym
lub weekendowym. Kurs kończy się egzaminem państwowym przed komisją z Urzędu Dozoru Technicznego oraz składa się z dwóch części : teoretycznej i praktycznej. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu kursanci otrzymują Zaświadczenie Kwalifikacyjne

Cel kursu:

Cele szkolenia ujęte w kategoriach efektów uczenia się z uwzględnieniem:
· wiedzy:
· uczestnik szkolenia:
· zna budowę oraz zasady pracy poszczególnych zespołów i układów w maszynach określonej specjalności,
· zna przepisy bhp dotyczące eksploatacji maszyn,
· zna technikę bezpiecznej i ekonomicznej pracy
· zna przepisy bhp na stanowisku pracy oraz przepisy dotyczące odpowiedzialności za nieprzestrzeganie porządku i dyscypliny pracy
· potrafi wymienić przyczyny wstrzymania pracy, wydawania decyzji o wstrzymaniu pracy
· umiejętności:
· uczestnik szkolenia:
· potrafi Bezpiecznie, efektywnie i dobrze jakościowo wykonywać zadania produkcyjne
· zna zasady racjonalnej eksploatacji technicznej maszyn jw. w pracy produkcyjnej i codziennej obsłudze
· wie jakie są zasady współpracy z innymi rodzajami maszyn
· potrafi współpracować z zespołem ludzkim
· kompetencji społecznych:
· uczestnik szkolenia:
· potrafi pracować maszynami różnych rodzajów i typów w ramach określonej specjalności
· potrafi koordynować pracę maszyn jw. z maszynami współpracującymi
· potrafi organizować pracę ww. maszyn w różnych warunkach klimatycznych i atmosferycznych
· potrafi kontrolować jakość wykonywanych prac zgodnie z obowiązującymi procedurami
· potrafi czynnie uczestniczyć przy wykonywaniu przeglądów i napraw ww. maszyn

Wymagania :

• ukończone 18 lat
• wykształcenie techniczne
• zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku operatora.

Badania można również wykonać w naszym Ośrodku.

Zobacz również

szkolenia labor

KOPARKO-ŁADOWARKA

Pełne szkolenie z obsługi koparko-ładowarki. Zajęcia teoretyczne i praktyczne. Oferta dostosowana do indywidualnych potrzeb kursantów. [...]

szkolenia labor

KOPARKI JEDNONACZYNIOWE WSZYSTKIE KLASA I

68 godzin zajęć teoretycznych i 26 godzin zajęć praktycznych. Szkolenie indywidualne dostosowane do potrzeb i możliwości kursantów. Wykwal [...]

szkolenia labor

KOPARKA JEDNONACZYNIOWA DO 25 TON KLASA III

Szkolenie z zakresu obsługi koparki jednonaczyniowej do 25 ton klasy III. Aż 52 godziny zajęć teoretycznych i 14,5 praktycznych. Zachęcamy d [...]

szkolenia labor

ŁADOWARKA JEDNONACZYNIOWA DO 25 TON KLASA III

Szkolenie z obsługi ładowarki jednonaczyniowej do 25 ton klasy III dostosowane do indywidualnych potrzeb kursantów. Zachęcamy do zapisów i r [...]

szkolenia labor

KURS NA ŻURAWIE SAMOJEZDNE

Zachęcamy do udziału w kursach na żurawie samojezdne. Dysponujemy profesjonalnym sprzętem. Współpracujemy z najlepszymi wy [...]

szkolenia labor

KURS NA ŻURAWIE WIEŻOWE

Organizujemy kursy na żurawie wieżowe. Zachęcamy do rezerwacji terminu. [...]

szkolenia labor

PODESTY RUCHOME

Nauka montażu i obsługi podestów ruchomych w Krakowie. Kompleksowe szkolenia. Doświadczeni wykładowcy. [...]

szkolenia labor

ŻURAWIE PRZEWOŹNE I PRZENOŚNE (HDS)

Przygotowanie uczestników szkolenia do nabycia kwalifikacji do wykonywania zawodu operatora żurawi przenośnych i przewoźnych . [...]

Verified by MonsterInsights