OPERATOR ŻURAWI PRZENOŚNYCH

Szkolenia UDT > OPERATOR ŻURAWI PRZENOŚNYCH

Program szkolenia został opracowany przez mgr inż. Mirosława Kaim ,
który uzyskał akredytacje i został zaakceptowany przez
Urząd Dozoru Technicznego w Krakowie ,
obejmuje 36h teorii i zawiera następujące zagadnienia:

• Ogólne wiadomości o żurawiach przenośnych
• Budowa żurawi przenośnych
• Zawiesia i pomocniczy sprzęt przeładunkowy współpraca z hakowym
• Obsługa i eksploatacja żurawi przenośnych
• Dozór techniczny nad żurawiami przenośnymi
• BHP

Liczba zajęć praktycznych wynosi 8 i zawiera następujące tematy:
• Ocena stanu urządzenia
• Uruchomienie układu napędowego
• Ustawienie podestu w pozycji roboczej
• Kontrola funkcjonowania układu roboczego
• Sprawdzenie funkcjonowania urządzeń zabezpieczających
• Kontrola sygnalizacji dźwiękowej i świetlnej
• Samodzielna praca pod opieka instruktora
• Próby załadunku i rozładunku na samochodzie .

Organizacja kursu:

W zależności od potrzeb uczestników szkolenia mogą być realizowane w trybie całodziennym
lub weekendowym. Kurs kończy się egzaminem państwowym przed komisją z Urzędu Dozoru Technicznego oraz składa się z dwóch części : teoretycznej i praktycznej. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu kursanci otrzymują Zaświadczenie Kwalifikacyjne

Cel kursu:

Cele szkolenia ujęte w kategoriach efektów uczenia się z uwzględnieniem:
· wiedzy:
· uczestnik szkolenia:
· zna budowę oraz zasady pracy poszczególnych zespołów i układów w maszynach określonej specjalności,
· zna przepisy bhp dotyczące eksploatacji maszyn,
· zna technikę bezpiecznej i ekonomicznej pracy
· zna przepisy bhp na stanowisku pracy oraz przepisy dotyczące odpowiedzialności za nieprzestrzeganie porządku i dyscypliny pracy
· potrafi wymienić przyczyny wstrzymania pracy, wydawania decyzji o wstrzymaniu pracy
· umiejętności:
· uczestnik szkolenia:
· potrafi Bezpiecznie, efektywnie i dobrze jakościowo wykonywać zadania produkcyjne
· zna zasady racjonalnej eksploatacji technicznej maszyn jw. w pracy produkcyjnej i codziennej obsłudze
· wie jakie są zasady współpracy z innymi rodzajami maszyn
· potrafi współpracować z zespołem ludzkim
· kompetencji społecznych:
· uczestnik szkolenia:
· potrafi pracować maszynami różnych rodzajów i typów w ramach określonej specjalności
· potrafi koordynować pracę maszyn jw. z maszynami współpracującymi
· potrafi organizować pracę ww. maszyn w różnych warunkach klimatycznych i atmosferycznych
· potrafi kontrolować jakość wykonywanych prac zgodnie z obowiązującymi procedurami
· potrafi czynnie uczestniczyć przy wykonywaniu przeglądów i napraw ww. maszyn

Po szkoleniu uczestnik będzie przygotowany do samodzielnego wykonywania zawodu operatora wyżej wymienionej klasy uprawnień.

Wymagania :

• ukończone 18 lat
• zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku operatora.

Badania można również wykonać w naszym Ośrodku.

Zobacz również

szkolenia labor

KOPARKO-ŁADOWARKA

Pełne szkolenie z obsługi koparko-ładowarki. Zajęcia teoretyczne i praktyczne. Oferta dostosowana do indywidualnych potrzeb kursantów. [...]

szkolenia labor

KOPARKI JEDNONACZYNIOWE WSZYSTKIE KLASA I

68 godzin zajęć teoretycznych i 26 godzin zajęć praktycznych. Szkolenie indywidualne dostosowane do potrzeb i możliwości kursantów. Wykwal [...]

szkolenia labor

KOPARKA JEDNONACZYNIOWA DO 25 TON KLASA III

Szkolenie z zakresu obsługi koparki jednonaczyniowej do 25 ton klasy III. Aż 52 godziny zajęć teoretycznych i 14,5 praktycznych. Zachęcamy d [...]

szkolenia labor

ŁADOWARKA JEDNONACZYNIOWA DO 25 TON KLASA III

Szkolenie z obsługi ładowarki jednonaczyniowej do 25 ton klasy III dostosowane do indywidualnych potrzeb kursantów. Zachęcamy do zapisów i r [...]

szkolenia labor

KURS NA WÓZKI WIDŁOWE

Kompleksowe kursy na wózki widłowe. Przekazujemy wiedzę i umiejętności w przystępny sposób. Zapraszamy! [...]

szkolenia labor

KURS NA ŻURAWIE SAMOJEZDNE

Zachęcamy do udziału w kursach na żurawie samojezdne. Dysponujemy profesjonalnym sprzętem. Współpracujemy z najlepszymi wy [...]

szkolenia labor

KURS NA ŻURAWIE WIEŻOWE

Organizujemy kursy na żurawie wieżowe. Zachęcamy do rezerwacji terminu. [...]

szkolenia labor

PODESTY RUCHOME

Nauka montażu i obsługi podestów ruchomych w Krakowie. Kompleksowe szkolenia. Doświadczeni wykładowcy. [...]