RUSZTOWANIA

Szkolenia BHP > RUSZTOWANIA

Kurs montażu rusztowań – praktyczne umiejętności zawodowe

Zachęcamy do zapisów na kurs montażu rusztowań w Krakowie. Celem szkolenia jest nabycie przez jego uczestników wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu budowy i montażu rusztowań budowlanych. Przygotowujemy kursantów do egzaminu i uzyskania wpisu do książeczki operatora.

Program szkolenia obejmuje 48 h teorii i zawiera następujące zagadnienia:
• BHP,
• użytkowanie eksploatacyjne,
• budowa rusztowań budowlano-montażowych metalowych,
• technologia montażu i demontażu rusztowań budowlano-montażowych metalowych.

Liczba zajęć praktycznych wynosi 32 h i zawiera następujące tematy:
• instruktaż wstępny,
• prace przygotowawcze,
• montaż rusztowania,
• kontrola stanu technicznego rusztowania,
• demontaż rusztowania.

Organizacja kursu

Kurs ma tryb zajęć grupowych, które odbywają się zarówno w dni robocze, jak i weekendy. Godziny wykładów i praktyki dostosowujemy do potrzeb każdego kursanta. Prowadzimy szkolenia rano i po południu. Potwierdzeniem kwalifikacji jest pozytywny wynik egzaminu teoretycznego i praktycznego.

Cel kursu

Celem kursu jest nauka montażu rusztowań na placach budowy. Uczestnik po ukończeniu szkolenia zdobywa:

WIEDZĘ:
• zna podstawy montażu i demontażu rusztowań metalowych,
• zna przepisy BHP,
• zna swoje prawa i obowiązki na stanowisku pracy,
• wie w jakich sytuacjach prace mogą zostać wstrzymane.

UMIEJĘTNOŚCI:
• potrafi montować i demontować metalowe rusztowania budowlane,
• radzi sobie z obowiązkami w różnych warunkach,
• na bieżąco kontroluje jakość wykonywanych prac.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:
• potrafi pracować w zespole,
• dba o bezpieczeństwo swoje, współpracowników oraz wszystkich osób znajdujących się na placu budowy.

Przygotowanie uczestników szkolenia do nabycia kwalifikacji do wykonywania zawodu montażysty rusztowań.
Kurs umożliwia zdobycie kompetencji w zakresie montażu i demontażu rusztowań, współpracy z zespołem ludzkim, organizacji pracy w różnych warunkach atmosferycznych, kontrolowanie jakości wykonywanych prac.

Wymagania

W momencie zapisu na kurs uczestnik musi mieć ukończone 18 lat. Podstawą do przyjęcia go na szkolenie jest zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku montażysty.

Zobacz również

szkolenia labor

KOPARKO-ŁADOWARKA

Pełne szkolenie z obsługi koparko-ładowarki. Zajęcia teoretyczne i praktyczne. Oferta dostosowana do indywidualnych potrzeb kursantów. [...]

szkolenia labor

KOPARKI JEDNONACZYNIOWE WSZYSTKIE KLASA I

68 godzin zajęć teoretycznych i 26 godzin zajęć praktycznych. Szkolenie indywidualne dostosowane do potrzeb i możliwości kursantów. Wykwal [...]

szkolenia labor

KOPARKA JEDNONACZYNIOWA DO 25 TON KLASA III

Szkolenie z zakresu obsługi koparki jednonaczyniowej do 25 ton klasy III. Aż 52 godziny zajęć teoretycznych i 14,5 praktycznych. Zachęcamy d [...]

szkolenia labor

ŁADOWARKA JEDNONACZYNIOWA DO 25 TON KLASA III

Szkolenie z obsługi ładowarki jednonaczyniowej do 25 ton klasy III dostosowane do indywidualnych potrzeb kursantów. Zachęcamy do zapisów i r [...]

szkolenia labor

KURS NA WÓZKI WIDŁOWE

Kompleksowe kursy na wózki widłowe. Przekazujemy wiedzę i umiejętności w przystępny sposób. Zapraszamy! [...]

szkolenia labor

KURS NA ŻURAWIE SAMOJEZDNE

Zachęcamy do udziału w kursach na żurawie samojezdne. Dysponujemy profesjonalnym sprzętem. Współpracujemy z najlepszymi wy [...]

szkolenia labor

KURS NA ŻURAWIE WIEŻOWE

Organizujemy kursy na żurawie wieżowe. Zachęcamy do rezerwacji terminu. [...]

szkolenia labor

PODESTY RUCHOME

Nauka montażu i obsługi podestów ruchomych w Krakowie. Kompleksowe szkolenia. Doświadczeni wykładowcy. [...]