ŻURAWIE PRZEWOŹNE I PRZENOŚNE (HDS)

Szkolenia UDT > ŻURAWIE PRZEWOŹNE I PRZENOŚNE (HDS)

Program szkolenia indywidualnego obejmuje 32 h teorii i zawiera następujące zagadnienia:
⦁ Wiadomości ogólne o żurawiach przenośnych i przewoźnych
⦁ Budowa żurawi przenośnych i przewoźnych
⦁ Obsługa żurawi przenośnych i przewoźnych
⦁ Zawiesia i pomocniczy sprzęt przeładunkowy-współpraca z hakowym
⦁ Dozór techniczny nad żurawiami przenośnymi i przewoźnymi
⦁ BHP

Liczba zajęć praktycznych dla osób indywidualnych wynosi 8h i zawiera następujące tematy:
⦁ przygotowanie urządzenia do pracy-wykonanie OC
⦁ ocena stanu technicznego
⦁ uruchomienie układu napędowego-rozruch układu hydraulicznego
⦁ ustawienie żurawia w pozycji roboczej
⦁ kontrola funkcjonowania układu roboczego- próby ruchowe
⦁ kontrola sygnalizacji dźwiękowej i świetlnej
⦁ sprawdzenie urządzeń zabezpieczających
⦁ przygotowanie stanowiska pracy żurawia podłoże,zagrożenia,kolizje itp.
⦁ samodzielna praca pod opieką instruktora

Organizacja kursu:

W zależności od potrzeb uczestników szkolenia mogą być realizowane w trybie porannym, popołudniowym lub weekendowym. Kurs kończy się egzaminem państwowym przed komisją
z Urzędu Dozoru Technicznego.
oraz składa się z dwóch części : teoretycznej i praktycznej. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku
z egzaminu kursanci otrzymują świadectwo kwalifikacyjne.

Cel kursu:

PCele szkolenia ujęte w kategoriach efektów uczenia się z uwzględnieniem:
· wiedzy:
· uczestnik szkolenia:
· zna budowę oraz zasady pracy poszczególnych zespołów i układów w maszynach określonej specjalności,
· zna przepisy bhp dotyczące eksploatacji maszyn,
· zna technikę bezpiecznej i ekonomicznej pracy
· zna przepisy bhp na stanowisku pracy oraz przepisy dotyczące odpowiedzialności za nieprzestrzeganie porządku i dyscypliny pracy
· potrafi wymienić przyczyny wstrzymania pracy, wydawania decyzji o wstrzymaniu pracy
· umiejętności:
· uczestnik szkolenia:
· potrafi Bezpiecznie, efektywnie i dobrze jakościowo wykonywać zadania produkcyjne
· zna zasady racjonalnej eksploatacji technicznej maszyn jw. w pracy produkcyjnej i codziennej obsłudze
· wie jakie są zasady współpracy z innymi rodzajami maszyn
· potrafi współpracować z zespołem ludzkim
· kompetencji społecznych:
· uczestnik szkolenia:
· potrafi pracować maszynami różnych rodzajów i typów w ramach określonej specjalności
· potrafi koordynować pracę maszyn jw. z maszynami współpracującymi
· potrafi organizować pracę ww. maszyn w różnych warunkach klimatycznych i atmosferycznych
· potrafi kontrolować jakość wykonywanych prac zgodnie z obowiązującymi procedurami
· potrafi czynnie uczestniczyć przy wykonywaniu przeglądów i napraw ww. maszyn

Po szkoleniu uczestnik będzie przygotowany do samodzielnego wykonywania zawodu operatora wyżej wymienionej klasy uprawnień.

Wymagania :

⦁ ukończone 18 lat

Zobacz również

szkolenia labor

KOPARKO-ŁADOWARKA

Pełne szkolenie z obsługi koparko-ładowarki. Zajęcia teoretyczne i praktyczne. Oferta dostosowana do indywidualnych potrzeb kursantów. [...]

szkolenia labor

KOPARKI JEDNONACZYNIOWE WSZYSTKIE KLASA I

68 godzin zajęć teoretycznych i 26 godzin zajęć praktycznych. Szkolenie indywidualne dostosowane do potrzeb i możliwości kursantów. Wykwal [...]

szkolenia labor

KOPARKA JEDNONACZYNIOWA DO 25 TON KLASA III

Szkolenie z zakresu obsługi koparki jednonaczyniowej do 25 ton klasy III. Aż 52 godziny zajęć teoretycznych i 14,5 praktycznych. Zachęcamy d [...]

szkolenia labor

ŁADOWARKA JEDNONACZYNIOWA DO 25 TON KLASA III

Szkolenie z obsługi ładowarki jednonaczyniowej do 25 ton klasy III dostosowane do indywidualnych potrzeb kursantów. Zachęcamy do zapisów i r [...]

szkolenia labor

KURS NA WÓZKI WIDŁOWE

Kompleksowe kursy na wózki widłowe. Przekazujemy wiedzę i umiejętności w przystępny sposób. Zapraszamy! [...]

szkolenia labor

KURS NA ŻURAWIE SAMOJEZDNE

Zachęcamy do udziału w kursach na żurawie samojezdne. Dysponujemy profesjonalnym sprzętem. Współpracujemy z najlepszymi wy [...]

szkolenia labor

KURS NA ŻURAWIE WIEŻOWE

Organizujemy kursy na żurawie wieżowe. Zachęcamy do rezerwacji terminu. [...]

szkolenia labor

PODESTY RUCHOME

Nauka montażu i obsługi podestów ruchomych w Krakowie. Kompleksowe szkolenia. Doświadczeni wykładowcy. [...]