ŻURAWIE STACJONARNE

> ŻURAWIE STACJONARNE

Program szkolenia indywidualnego obejmuje 32 h teorii i zawiera następujące zagadnienia:
⦁ Wiadomości ogólne o żurawiach stacjonarnych
⦁ Budowa żurawi stacjonarnych
⦁ Obsługa żurawi stacjonarnych
⦁ Zawiesia i pomocniczy sprzęt przeładunkowy-zasady eksploatacji
⦁ Wiadomości o dozorze technicznym- dozór nad UTD
⦁ BHP i PPOŻ.

Liczba zajęć praktycznych dla osób indywidualnych wynosi 8h i zawiera następujące tematy:
⦁ przygotowanie urządzenia do pracy-wykonanie OC
⦁ ocena stanu technicznego
⦁ uruchomienie układu napędowego-kontrola urządzeń sterowniczych
⦁ ustawienie żurawia w pozycji roboczej
⦁ kontrola funkcjonowania uk.ładu roboczego- próby ruchowe
⦁ kontrola sygnalizacji dźwiękowej i świetlnej
⦁ sprawdzenie urządzeń zabezpieczających
⦁ sprawdzenie zbloczy,lin,haków, będnów linowych,przekładni, hamulców,sprzęgieł
⦁ samodzielna praca pod opieką instruktora

Organizacja kursu:

W zależności od potrzeb uczestników szkolenia mogą być realizowane w trybie porannym, popołudniowym lub weekendowym. Kurs kończy się egzaminem państwowym przed komisją
z Urzędu Dozoru Technicznego.
oraz składa się z dwóch części : teoretycznej i praktycznej. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku
z egzaminu kursanci otrzymują świadectwo kwalifikacyjne.

Cel kursu:

Przygotowanie uczestników szkolenia do nabycia kwalifikacji do wykonywania zawodu operatora żurawi stacjonarnych.

Wymagania :

⦁ ukończone 18 lat

Zobacz również

szkolenia labor

KOPARKO-ŁADOWARKA

Pełne szkolenie z obsługi koparko-ładowarki. Zajęcia teoretyczne i praktyczne. Oferta dostosowana do indywidualnych potrzeb kursantów. [...]

szkolenia labor

KOPARKI JEDNONACZYNIOWE WSZYSTKIE KLASA I

68 godzin zajęć teoretycznych i 26 godzin zajęć praktycznych. Szkolenie indywidualne dostosowane do potrzeb i możliwości kursantów. Wykwal [...]

szkolenia labor

KOPARKA JEDNONACZYNIOWA DO 25 TON KLASA III

Szkolenie z zakresu obsługi koparki jednonaczyniowej do 25 ton klasy III. Aż 52 godziny zajęć teoretycznych i 14,5 praktycznych. Zachęcamy d [...]

szkolenia labor

ŁADOWARKA JEDNONACZYNIOWA DO 25 TON KLASA III

Szkolenie z obsługi ładowarki jednonaczyniowej do 25 ton klasy III dostosowane do indywidualnych potrzeb kursantów. Zachęcamy do zapisów i r [...]

szkolenia labor

KURS NA WÓZKI WIDŁOWE

Kompleksowe kursy na wózki widłowe. Przekazujemy wiedzę i umiejętności w przystępny sposób. Zapraszamy! [...]

szkolenia labor

KURS NA ŻURAWIE SAMOJEZDNE

Zachęcamy do udziału w kursach na żurawie samojezdne. Dysponujemy profesjonalnym sprzętem. Współpracujemy z najlepszymi wy [...]

szkolenia labor

KURS NA ŻURAWIE WIEŻOWE

Organizujemy kursy na żurawie wieżowe. Zachęcamy do rezerwacji terminu. [...]

szkolenia labor

PODESTY RUCHOME

Nauka montażu i obsługi podestów ruchomych w Krakowie. Kompleksowe szkolenia. Doświadczeni wykładowcy. [...]