Preaload Image
Back

Co obejmuje szkolenie

Program szkolenia indywidualnego obejmuje 52h teorii i zawiera następujące zagadnienia:
• BHP
• Użytkowanie i obsługa maszyn roboczych
• Ogólna budowa i obsługa wielozadaniowych nośników osprzętów
• Technologia robót realizowanych wielozadaniowymi nośnikami osprzętów

Ile wynosi liczba zajęć i jakie zawiera tematy

Liczba zajęć praktycznych dla osób indywidualnych wynosi 14,5h i zawiera następujące tematy:
• instruktaż wstępny
• instruktaż stanowiskowy ogólny
• wykonywanie ruchów roboczych bez obciążenia
• jazda koparką wielozadaniowym nośnikiem osprzętów
• przygotowanie stanowiska pracy wielozadaniowym nośnikiem osprzętów
• praca wielozadaniowym nośnikiem osprzętów z różnorodnymi osprzętami i narzędziami roboczymi
• wykonywanie obsługi technicznej, regulacji i usuwanie drobnych usterek
• przygotowanie wielozadaniowego nośnika osprzętów do transportu
• sporządzanie dokumentacji eksploatacyjnej

Organizacja kursów:

W zależności od potrzeb uczestników szkolenia mogą być realizowane w trybie porannym,
popołudniowym lub weekendowym. Kurs kończy się egzaminem państwowym przed komisją
z Sieci Badawczej Łukasiewicz- Warszawskim Instytutem Technologicznym oraz składa się z dwóch
części : teoretycznej i praktycznej. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku
z egzaminu kursanci otrzymują świadectwo oraz stosowny wpis w książce operatora maszyn roboczych.

Cel kursów:

Przygotowanie uczestników szkolenia do nabycia kwalifikacji do wykonywania zawodu operatora
wielozadaniowego nośnika osprzętów.
Kurs umożliwia zdobycie kompetencji w zakresie pracy wielozadaniowym nośnikiem osprzętów,
współpracy z zespołem ludzkim, organizacji pracy wielozadaniowego nośnika osprzętów
w różnych warunkach atmosferycznych, kontrolowanie jakości wykonywanych prac.

Wymagania

• ukończone 18 lat

pl_PLPolish
Verified by MonsterInsights