Preaload Image
Back

Co obejmuje szkolenie

Program szkolenia indywidualnego obejmuje 52h teorii i zawiera następujące zagadnienia:
• BHP
• Użytkowanie i obsługa maszyn roboczych
• Ogólna budowa i obsługa wiertnic dla technologii bezwykopowych
• Technologia robót realizowanych wiertnicami dla technologii bezwykopowych

Ile wynosi liczba zajęć i jakie zawiera tematy

Liczba zajęć praktycznych wynosi 20h i zawiera następujące tematy:
• instruktaż wstępny i organizacja zajęć
• przygotowanie stanowiska pracy wiertnicy
• przygotowanie wiertnicy do pracy
• praca wiertnicą dla technologii bezwykopowych
• wykonywanie obsługi technicznej,regulacji i usuwanie drobnych usterek
• sporządzenie dokumentacji eksploatacyjnej

Organizacja kursu:

W zależności od potrzeb uczestników szkolenia mogą być realizowane w trybie porannym i
popołudniowym lub weekendowym. Kurs kończy się egzaminem państwowym przed komisją z Sieci
Badawczej Łukasiewicz- Warszawskim Instytutem Technologicznym oraz składa się z dwóch części :
teoretycznej i praktycznej. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu kursanci otrzymują
świadectwo oraz stosowny wpis w książce operatora maszyn roboczych.

Cel kursu:

Przygotowanie uczestników szkolenia do nabycia kwalifikacji do wykonywania zawodu operatora
wiertnic dla technologii bezywkopowych.
Kurs umożliwia zdobycie kompetencji w zakresie pracy wiertnicami, współpracy z zespołem ludzkim,
organizacji pracy wiertnicami w różnych warunkach atmosferycznych, kontrolowanie jakości
wykonywanych prac.

Wymagania

• ukończone 18 lat

pl_PLPolish
Verified by MonsterInsights