Preaload Image
Back

Co obejmuje szkolenie

Program szkolenia indywidualnego obejmuje 52h teorii i zawiera następujące zagadnienia:
• BHP
• Użytkowanie i obsługa maszyn roboczych
• Ogólna budowa i obsługa wiertnic do kotwi
• Technologia robót realizowanych wiertnicami do kotwi

Ile wynosi liczba zajęć i jakie zawiera tematy

Liczba zajęć praktycznych wynosi 14,5h i zawiera następujące tematy:
• instruktaż wstępny
• instruktaż stanowiskowy ogólny
• jazdy wiertnicami do kotwi
• przygotowanie wiertnicy do kotwi do pracy
• przygotowania stanowiska pracy dla wiertnicy do kotwi
• praca wiertnicy do kotwi
• zasady przygotowania wiertnicy do kotwi do transportu
• sporządzanie dokumentacji eksploatacyjnej

Organizacja kursu:

W zależności od potrzeb uczestników szkolenia mogą być realizowane w trybie porannym i
popołudniowym lub weekendowym. Kurs kończy się egzaminem państwowym przed komisją z Sieci
Badawczej Łukasiewicz- Warszawskim Instytutem Technologicznym oraz składa się z dwóch części :
teoretycznej i praktycznej. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu kursanci otrzymują
świadectwo oraz stosowny wpis w książce operatora maszyn roboczych.

Cel kursu:

Przygotowanie uczestników szkolenia do nabycia kwalifikacji do wykonywania zawodu operatora
wiertnic do kotwi.
Kurs umożliwia zdobycie kompetencji w zakresie pracy wiertnicami do kotwi współpracy z zespołem
ludzkim, organizacji pracy wiertnicami do kotwi w różnych warunkach atmosferycznych, kontrolowanie
jakości wykonywanych prac.

Wymagania

• ukończone 18 lat

pl_PLPolish
Verified by MonsterInsights