Darmowe kursy/dofinansowania

dofinasowania i darmowe kursy

Dofinansowanie

Projekt skierowany jest do Przedsiębiorców z sektora MŚP oraz ich pracowników (w tym osób prowadzących działalność na własny rachunek) z sie [...]

dofinasowania i darmowe kursy

MAŁOPOLSKI POCIĄG DO KARIERY

Dofinansowanie w projektach „Kierunek Kariera” i „Kierunek Kariera Zawodowa” możesz wykorzystać na szkolenia językowe, komputerowe, kursy [...]

dofinasowania i darmowe kursy

Operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych. BUD-13

Kwalifikacyjny kurs zawodowy przeznaczony jest wyłącznie dla osób dorosłych, którzy po ukończeniu kursu zamierzają podjąć pracę zawodową pr [...]