Dofinansowania do kursów i szkoleń

 • Dofinansowanie do 85%
 • Do 5050 zł na wybrane szkolenie
 • Musisz mieć ukończone 25 lat
 • Musisz pracować (być zatrudnionym na umowę o pracę, umowę zlecenie, umowę o dzieło, na podstawie powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę)
 • lub prowadzić jednoosobowa działalność gospodarczą i nie zatrudniasz pracowników
 • lub jesteś rolnikiem (KRUS)
 • Mikro, małe i średni przedsiębiorstwa z Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego wraz z metropolią krakowską (Powiat krakowski, miechowski, proszowicki, bocheński, wielicki, myślenicki).
 • Przedsiębiorcy i ich pracownicy (zatrudnieni od co najmniej dnia zgłoszenia na usługę rozwojową do momentu jej zakończenia).
 • Samozatrudniony – 7 680 zł
 • 1-3 pracowników – 11 520 zł
 • 4-9 pracowników – 15 360 zł
 • 10-19 pracowników – 23 040 zł
 • 20-49 pracowników – 38 400 zł
 • 50 – 99 pracowników – 69 120 zł
 • 100 -249 pracowników – 130 560 zł
 • Przedsiębiorców oraz ich pracowników (w tym osób prowadzących działalność na własny rachunek) z siedzibą, filią, delegaturą lub jednostką organizacyjną na terenie subregionu Małopolski zachodniej (powiat wadowicki, oświęcimski, chrzanowski, olkuski)
 • Do 50% dofinansowania (pozostałe 50% przedsiębiorca pokrywa ze środków własnych – jako tzw. wkład własny)
 • Dofinansowanie może być zwiększone do 80% (wkład własny wynosi 20%) na wsparcie: dla pracowników powyżej 50 roku życia, dla pracowników o niskich kwalifikacjach, dla firm w branży sektorów wysokiego wzrostu
 • Przedsiębiorców oraz ich pracowników (w tym osób prowadzących działalność na własny rachunek) z siedzibą, filią, delegaturą lub jednostką organizacyjną na terenie subregionu podhalańskiego (powiat nowotarski, suski i tatrzański)
 • Do 50% dofinansowania (pozostałe 50% przedsiębiorca pokrywa ze środków własnych – jako tzw. wkład własny)
 • Dofinansowanie może być zwiększone do 80% (wkład własny wynosi 20%) na wsparcie: dla pracowników powyżej 50 roku życia, dla pracowników o niskich kwalifikacjach, dla firm w branży sektorów wysokiego wzrostu
 • Przedsiębiorstwa
  prowadzące działalność na terenie miasta średniego lub miasta
  średniego tracącego funkcje społeczno-gospodarcze (Nowy Targ; Zakopane)
 • Przedsiębiorstwa, które uzyskały
  wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju
  Działania 2.2 PO WER
 • Usługi rozwojowe prowadzące
  do zdobycia kwalifikacji

Przedsiębiorca otrzymuje pulę bonów (zależną od wielkości zatrudnienia), które stanowią swoisty środek płatności za usługi rozwojowe.

Limity bonów: 
Samozatrudniony – 9 600zł            
1-3 pracowników  – 14 400zł