>
Preaload Image
Back

KIERUNEK KARIERA ZAWODOWA 

NETBON

MBON PLUS

BON DLA PODHALAŃSKIEGO PRZEDSIĘBIORCY

Do kogo skierowany jest projekt ?

Musisz mieć ukończone 25 lat (nie ma górnej granicy wieku)

 

Musisz pracować (jesteś zatrudniony na umowę o pracę, umowę-zlecenie, umowę o dzieło, na podstawie powołania, wyboru,
mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub prowadzisz jednoosobową
działalność gospodarczą i nie zatrudniasz pracowników lub jesteś rolnikiem)

Musisz też być związany z Małopolską (przez miejsce zamieszkania, pracy lub nauki).
Poziom dofinansowania:
Dofinansowanie 85%
5050zł na wybrane szkolenie
Za szkolenie zapłacisz bonami szkoleniowymi, które otrzymasz po zawarciu umowy i wpłacie 15% wartości zamówionych bonów.

Wartość bonów szkoleniowych to 5055zł                                                                                                     

 Do kogo skierowany jest projekt ?

Projekt skierowany jest do Przedsiębiorców oraz ich pracowników (w tym osób prowadzących działalność na własny rachunek) z siedzibą, filią, delegaturą lub jednostką organizacyjną na terenie subregionu Małopolski Zachodniej (powiat wadowicki, oświęcimski, chrzanowski, olkuski)

W ramach projektu Przedsiębiorca otrzymuje 50% dofinansowania (pozostałe 50% Przedsiębiorca pokrywa ze środków własnych – jako tzw. wkład własny).
Dofinansowanie może zostać zwiększone do 80% (wkład własny Przedsiębiorcy wynosi 20%) na wsparcie:

 

 • dla pracowników powyżej 50 roku życia,
 • dla pracowników o niskich kwalifikacjach
 • dla firm z branży sektorów wysokiego wzrostu 

Do kogo skierowany jest projekt ?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z
Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego wraz z metropolią krakowską ( Miasto
Kraków, powiat krakowski, miechowski, proszowicki, bocheński, wielicki,
myślenicki)
Przedsiębiorcy i ich pracownicy (zatrudnieni co
najmniej od dnia zgłoszenia na usługę rozwojową do momentu jej zakończenia)

Maksymalne limity dofinansowania

 

Samozatrudniony– 7 680 zł
1 – 3 pracowników – 11 520 zł
4 – 9 pracowników – 15 360 zł
10 – 19 pracowników – 23 040 zł
20 – 49 pracowników – 38 400 zł
50 – 99 pracowników – 69 120 zł
100 – 249 pracowników – 130 560 zł

Do kogo skierowany jest projekt ?

Projekt skierowany jest

 do Przedsiębiorców oraz ich

pracowników (w tym osób prowadzących działalność na własny rachunek),
z siedzibą/oddziałem, filią, delegaturą lub jednostką organizacyjną
na terenie subregionu podhalańskiego (powiat nowotarski, suski i tatrzański).

Poziom
dofinansowania:

W ramach
projektu Przedsiębiorstwo otrzymuje 50% dofinansowania (pozostałe 50% pokrywane jest ze środków własnych Przedsiębiorstwa – jako tzw. wkład własny).

Grupy docelowe oraz usługi, dla których wsparcie może zostać
zwiększone do 80% (wtedy wkład własny Przedsiębiorstwa wynosi 20%).
Są to:

 • pracownicy powyżej 50 roku życia,
 • pracownicy o niskich
  kwalifikacjach,
 • przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu lub
  z branż/sektorów wysokiego wzrostu (szeroki katalog kodów PKD –
  zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu w celu
  weryfikacji),
 • przedsiębiorstwa
  prowadzące działalność na terenie miasta średniego lub miasta
  średniego tracącego funkcje społeczno-gospodarcze (Nowy Targ; Zakopane),
 • przedsiębiorstwa, które uzyskały
  wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju
  Działania 2.2 PO WER,
 • usługi rozwojowe prowadzące
  do zdobycia kwalifikacji

Przedsiębiorca otrzymuje pulę bonów (zależną od wielkości zatrudnienia), które stanowią swoisty środek płatności za usługi rozwojowe.

Limity bonów: 
Samozatrudniony – 9 600zł            
 1-3 pracowników  – 14 400zł

Zainteresowany?

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Wybierz Ośrodek
Oświadczam, że zapoznałam(em) się z klauzulą informacyjną RODO: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Szkolenia Labor Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, ul. Albatrosów 12E. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pomocą formularza kontaktowego jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów leżących po stronie Administratora (komunikacja z osobami korzystającymi z formularza kontaktowego). Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu złożenia odpowiedzi na zapytanie. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom. Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie do momentu zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.