>
Preaload Image
Back

Dlaczego szkolenia BHP są niezbędne dla Twojej firmy?

W naszej firmie uważamy, że szkolenia BHP są niezwykle istotne z kilku powodów:

 1. Bezpieczeństwo pracowników: Priorytetem dla naszej firmy jest zapewnienie bezpiecznych warunków pracy dla naszych pracowników. Szkolenia BHP pozwalają pracownikom zdobyć wiedzę i umiejętności potrzebne do identyfikacji potencjalnych zagrożeń, unikania wypadków oraz reagowania w sytuacjach awaryjnych. Dzięki temu minimalizujemy ryzyko wystąpienia wypadków i negatywnych skutków dla zdrowia i życia pracowników.
 2. Przestrzeganie przepisów prawnych: Zgodnie z polskim Kodeksem Pracy, każda firma ma obowiązek zapoznać pracowników, którzy nie posiadają odpowiedniej wiedzy i kwalifikacji, z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenia BHP pozwalają nam spełnić ten obowiązek i zapewnić, że wszyscy pracownicy są świadomi przepisów i zasad dotyczących bezpieczeństwa w miejscu pracy.
 3. Minimalizacja ryzyka i konsekwencji prawno-finansowych: Szkolenia BHP mają na celu wpojenie pracownikom zasad organizacji bezpiecznego miejsca pracy oraz minimalizację związanych z tym zagrożeń. Dzięki temu unikamy nieprzyjemnych skutków prawno-finansowych związanych z niedotrzymaniem obowiązków BHP. Odpowiedzialność za wszelkie wypadki w miejscu pracy i ich skutki spoczywa na pracodawcy, dlatego ważne jest, abyśmy jako firma spełniali wszystkie wymogi i zalecenia w zakresie BHP.

Dla naszej firmy istotne są różne rodzaje szkoleń BHP, które dostosowujemy do potrzeb naszych pracowników:

 • Szkolenia wstępne z BHP
 • Szkolenia okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych
 • Szkolenia okresowe dla pracowników służby zdrowia
 • Szkolenia okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
 • Szkolenia okresowe dla kadry inżynieryjno-technicznej
 • Szkolenia okresowe dla kadry zarządzającej
 • Szkolenia okresowe dla pracowników służby BHP i innych osób wykonujących zadania tej służby
 • Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa chemicznego
 • Szkolenia dla pracodawców pełniących zadania służby BHP

Dbanie o przestrzeganie wszystkich szkoleń BHP jest kluczowe dla zapewnienia bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy w naszej firmie.

Zapisz się już dziś!

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Wybierz Ośrodek
Oświadczam, że zapoznałam(em) się z klauzulą informacyjną RODO: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Szkolenia Labor Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, ul. Albatrosów 12E. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pomocą formularza kontaktowego jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów leżących po stronie Administratora (komunikacja z osobami korzystającymi z formularza kontaktowego). Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu złożenia odpowiedzi na zapytanie. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom. Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie do momentu zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.