Preaload Image
Back

Co obejmuje szkolenie

Program szkolenia indywidualnego obejmuje 52h teorii i zawiera następujące zagadnienia:
• BHP
• Użytkowanie i obsługa maszyn roboczych
• Ogólna budowa i obsługa kafarów
• Technologia robót realizowanych kafarami

Ile wynosi liczba zajęc i jakie zawiera tematy

Liczba zajęć praktycznych dla osób indywidualnych wynosi 14,5h i zawiera następujące tematy:
• instruktaż wstępny
• instruktaż stanowiskowy ogólny
• jazdy kafarem
• przygotowanie kafara do pracy
• przygotowanie stanowiska pracy dla kafara
• praca kafarem
• wykonywanie obsług technicznych w zakresie regulacji i usuwanie drobnych niesprawności
• zasady przygotowania kafara do transportu
• sporządzanie dokumentacji eksploatacyjnej

Organizacja Kursu

W zależności od potrzeb uczestników szkolenia mogą być realizowane w trybie porannym,
popołudniowym lub weekendowym. Kurs kończy się egzaminem państwowym przed komisją
z Sieci Badawczej Łukasiewicz- Warszawskim Instytutem Technologicznym oraz składa się z dwóch
części : teoretycznej i praktycznej. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku
z egzaminu kursanci otrzymują świadectwo oraz stosowny wpis w książce operatora maszyn roboczych.

Cel Kursu

Przygotowanie uczestników szkolenia do nabycia kwalifikacji do wykonywania zawodu operatora
kafarów.
Kurs umożliwia zdobycie kompetencji w zakresie pracy kafarami, współpracy z zespołem ludzkim,
organizacji pracy kafarami w różnych warunkach atmosferycznych, kontrolowanie jakości
wykonywanych prac.

Wymagania

• ukończone 18 lat

pl_PLPolish
Verified by MonsterInsights