Preaload Image
Back

Co obejmuje szkolenie

Program szkolenia obejmuje 48 h teorii i zawiera następujące zagadnienia:
• BHP
• Użytkowanie eksploatacyjne
• Budowa rusztowań budowlano-montażowych metalowych
• Technologia montażu i demontażu rusztowań budowlano-montażowych metalowych

Ile wynosi liczba zajęć i jakie zawiera tematy

Liczba zajęć praktycznych wynosi 32 h i zawiera następujące tematy:
• instruktaż wstępny
• prace przygotowawcze
• montaż rusztowania
• kontrola stanu technicznego rusztowania
• demontaż rusztowania

Organizacja kursu:

W zależności od potrzeb uczestników szkolenia mogą być realizowane w trybie porannym,
popołudniowym lub weekendowym. Kurs kończy się egzaminem państwowym przed komisją
z Sieci Badawczej Łukasiewicz- Warszawskim Instytutem Technologicznym oraz składa się z dwóch
części : teoretycznej i praktycznej. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku
z egzaminu kursanci otrzymują świadectwo oraz stosowny wpis w książce operatora maszyn roboczych.

Cel kursu:

Przygotowanie uczestników szkolenia do nabycia kwalifikacji do wykonywania zawodu montażysty
rusztowań.
Kurs umożliwia zdobycie kompetencji w zakresie montażu i demontażu rusztowań, współpracy z
zespołem ludzkim, organizacji pracy w różnych warunkach atmosferycznych, kontrolowanie jakości
wykonywanych prac.

Wymagania

• ukończone 18 lat

pl_PLPolish
Verified by MonsterInsights