Co mówią przepisy prawa na temat szkoleń BHP dla pracowników?

przepisy na temat szkoleń dla pracowników

Szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy mają kluczowe znaczenie dla eliminowania zagrożeń w środowisku pracy oraz umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których wystąpią. Ich organizacja w pierwszej kolejności powinna być wynikiem dbałości o zdrowie i życie zatrudnionych. Nie da się jednak ukryć, że jest też ważna z innego powodu. Powód ten wskazują obowiązujące w naszym kraju przepisy.

Szkolenia BHP dla pracowników w świetle polskich przepisów

Kwestie szkoleń BHP dla pracowników regulują przepisy zawarte w Kodeksie Pracy oraz Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Zgodnie z nimi przeszkolenie w zakresie BHP jest obowiązkowe dla wszystkich pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Odpowiedzialność za organizację szkolenia BHP spoczywa na pracodawcy. Ten w razie niedopilnowania lub zlekceważenia tego obowiązku może ponieść dotkliwą karę. Największą będzie uszczerbek na zdrowiu pracownika, niemniej równie destrukcyjną dla prowadzonego biznesu i jego renomy może okazać się kara finansowa.

Jakie szkolenia BHP są obowiązkowe?

Polskie przepisy wskazują, że pracodawca jest zobowiązany do organizacji nie tylko jednego, ale i cyklicznych szkoleń BHP dla pracowników swojej firmy. W związku z tym każdy nowo zatrudniony pracownik musi przejść tzw. szkolenie wstępne tuż po rozpoczęciu pracy oraz regularnie uczestniczyć w szkoleniach okresowych w trakcie całego zatrudnienia. Szkolenie wstępne ma zaznajomić pracowników z ewentualnymi zagrożeniami i wskazać im zasady postępowania, które te zagrożenia wyeliminują. Program obejmuje szkolenie wstępne ogólne i stanowiskowe. Szkolenia okresowe z kolei mają aktualizować i ugruntowywać wiedzę w tym zakresie.