Preaload Image
Back
operator wózka

Jak wygląda kurs na operatora wózka widłowego?

W żadnym magazynie czy zakładzie produkcyjnym nie może zabraknąć wózka widłowego. Ten pojazd wykorzystuje się w transporcie bliskim. Służy do podnoszenia i przewożenia materiałów na stosunkowo krótkie odległości. Rozładunku i załadunku towarów przy wykorzystaniu tego urządzenia mogą dokonywać jedynie przeszkoleni operatorzy. Uprawnienia do tego uzyskują po ukończeniu stosownego kursu na operatora wózka widłowego. Interesuje Cię takie szkolenie? Sprawdź, jak ono wygląda.

Kurs na operatora wózka widłowego – co warto o nim wiedzieć?

Szkolenie na operatora wózka widłowego składa się z części teoretycznej i praktycznej. Teoria obejmuje zagadnienia dotyczące m.in. budowy pojazdu, rodzaju wózków widłowych, bezpieczeństwa i higieny pracy, czynności, jakie operator jest zobowiązany wykonywać przed, w trakcie oraz po pracy przy obsłudze wózka, a także zachowania w sytuacjach awaryjnych. Zajęcia teoretyczne w ramach organizowanego przez nas w Krakowie kursu na wózki widłowe trwają ponad 40 h.

16 h poświęcamy za to na ćwiczenia praktyczne, które obejmują instruktaż wstępny i stanowiskowy. Podczas nich operator ćwiczy jazdę wózkiem oraz wykonuje manewry związane z załadunkiem i rozładunkiem towarów. Kurs kończy się egzaminem państwowym zdawanym przed komisją z Urzędu Dozoru Technicznego. Tak jak samo szkolenie, składa się z teorii i praktyki. Uzyskanie pozytywnego wyniku wiąże się z wydaniem zaświadczenia kwalifikacyjnego.

Kto może zapisać się na kurs na wózki widłowe?

Do kursu na operatora wózka widłowego może przystąpić osoba, która spełnia następujące warunki:

  • ma ukończone 18 lat,
  • ma podstawowe wykształcenie.

Ponadto kursant nie może mieć przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na tym stanowisku. Potwierdzać to musi orzeczenie lekarskie wystawione przez lekarza medycyny pracy.