WALCE DROGOWE

Szkolenia IMBIGS > WALCE DROGOWE

Kurs operatora walca drogowego – zajęcia indywidualne

Organizujemy kursy na operatora walca drogowego w Krakowie. Nasz Ośrodek Szkoleniowy kompleksowo przygotowuje uczestników do obsługi i prawidłowej eksploatacji maszyn. Współpracujemy z zespołem doświadczonych wykładowców, którzy przekazują kursantom wiedzę w sposób przystępny i zrozumiały. Dostosowujemy tryb prowadzenia kursu na operatora ładowarki, koparki i walca do predyspozycji uczestników. Rozumiemy, że każdy uczy się w swoim własnym tempie, dlatego najlepszym rozwiązaniem są zajęcia indywidualne.

Staramy się wykorzystać w pełni czas przeznaczony na naukę teoretyczną i praktyczną. Kompleksowo przygotowujemy uczestników kursu na operatora walca drogowego do jego obsługi. Przedstawiamy najważniejsze zasady BHP, uczymy obsługi maszyny oraz informujemy o sposobie postępowania podczas awarii sprzętu.

Program szkolenia indywidualnego obejmuje 52h teorii i zawiera następujące zagadnienia:
⦁ BHP,
⦁ Użytkowanie i obsługa części roboczych walców drogowych,
⦁ Ogólna budowa i obsługa walców drogowych,
⦁ Technologia robót realizowanych walcami drogowymi,
⦁ Zajęcia praktyczne wykonywane walcami drogowymi.

Liczba zajęć praktycznych dla osób indywidualnych wynosi 14h i zawiera następujące tematy:
⦁ instruktaż wstępny,
⦁ instruktaż stanowiskowy ogólny,
⦁ przygotowanie stanowiska pracy dla walców drogowych,
⦁ jazda walcami drogowymi po wyznaczonym torze ćwiczeń,
⦁ techniki zagęszczania podbudowy i mieszanek mineralno-asfaltowych,
⦁ praca walcami drogowymi z dodatkowymi narzędziami roboczymi,
⦁ wykonywanie obsług technicznych, regulacji usuwanie drobnych usterek,
⦁ przygotowanie walców drogowych do transportu,
⦁ sporządzanie dokumentacji eksploatacyjnej.

Organizacja kursu:

Kursy organizowane przez Ośrodek Szkoleniowy Labor są dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości kursantów. Zapraszamy na zajęcia w godzinach porannych, popołudniowych oraz w weekendy. Potwierdzeniem zdobytych umiejętności jest pozytywny wynik egzaminu teoretycznego i praktycznego na operatora walca drogowego.

Cel kursu:

Celem kursu jest nauka obsługi i budowy walców drogowych. Uczestnik po ukończeniu szkolenia zdobywa:

WIEDZĘ:

• zna budowę walca drogowego oraz jego poszczególnych układów i podzespołów,

• zna przepisy BHP i PPOŻ,

• wie w jakich przypadkach praca walca drogowego powinna zostać wstrzymana.

UMIEJĘTNOŚCI:

• potrafi efektywnie obsługiwać pojazd nawet w trudnych warunkach pracy,

• potrafi koordynować pracę z innymi maszynami,

• wie jak zachować się w nieprzewidzianych okolicznościach.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

• potrafi współpracować z innymi operatorami i zespołami ludzkimi,

• jest dobrze zorganizowany i potrafi zaplanować pracę,

• czynnie uczestniczy w przeglądach i naprawach walców drogowych.

Po szkoleniu uczestnik będzie przygotowany do samodzielnego wykonywania zawodu operatora wyżej wymienionej klasy uprawnień.

Wymagania :

Na kurs mogą zgłaszać się osoby, które ukończyły 18 lat. Wymagamy zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku operatora walca drogowego.

Zobacz również

szkolenia labor

KOPARKO-ŁADOWARKA

Pełne szkolenie z obsługi koparko-ładowarki. Zajęcia teoretyczne i praktyczne. Oferta dostosowana do indywidualnych potrzeb kursantów. [...]

szkolenia labor

KOPARKI JEDNONACZYNIOWE WSZYSTKIE KLASA I

68 godzin zajęć teoretycznych i 26 godzin zajęć praktycznych. Szkolenie indywidualne dostosowane do potrzeb i możliwości kursantów. Wykwal [...]

szkolenia labor

KOPARKA JEDNONACZYNIOWA DO 25 TON KLASA III

Szkolenie z zakresu obsługi koparki jednonaczyniowej do 25 ton klasy III. Aż 52 godziny zajęć teoretycznych i 14,5 praktycznych. Zachęcamy d [...]

szkolenia labor

ŁADOWARKA JEDNONACZYNIOWA DO 25 TON KLASA III

Szkolenie z obsługi ładowarki jednonaczyniowej do 25 ton klasy III dostosowane do indywidualnych potrzeb kursantów. Zachęcamy do zapisów i r [...]

szkolenia labor

KURS NA WÓZKI WIDŁOWE

Kompleksowe kursy na wózki widłowe. Przekazujemy wiedzę i umiejętności w przystępny sposób. Zapraszamy! [...]

szkolenia labor

KURS NA ŻURAWIE SAMOJEZDNE

Zachęcamy do udziału w kursach na żurawie samojezdne. Dysponujemy profesjonalnym sprzętem. Współpracujemy z najlepszymi wy [...]

szkolenia labor

KURS NA ŻURAWIE WIEŻOWE

Organizujemy kursy na żurawie wieżowe. Zachęcamy do rezerwacji terminu. [...]

szkolenia labor

PODESTY RUCHOME

Nauka montażu i obsługi podestów ruchomych w Krakowie. Kompleksowe szkolenia. Doświadczeni wykładowcy. [...]