Preaload Image
Back

Co obejmuje szkolenie

Program szkolenia indywidualnego obejmuje 44 h teorii i zawiera następujące zagadnienia:
• Typy stosowanych wózków jezdniowych
• Budowa wózków
• Czynności operatora przy obsłudze
• Wiadomości o dozorze technicznym- dozór nad UTB
• BHP i ppoż.

Ile wynosi liczba zajęć i jakie zawiera tematy

Liczba zajęć praktycznych dla osób indywidualnych wynosi 24h i zawiera następujące tematy:
• instruktaż stanowiskowy
• zapoznanie z trasą jazdy, zakresem manewrowania i czynnościami z tym związanymi
• ćwiczenia w posługiwaniu się urządzeniami do kierowania i sterowania wózkiem na unieruchomionym
wózku
• jazda bez ładunku
• podjazd pod ładunek
• podjęcie ładunku
• rozładunek ładunku
• jazda z ładunkiem
• manewry wózkiem, jazda do przodu, do tyłu, ustawianie pod skosem, wjazd i wyjazd z bram,
magazynów, jazda po pochylniach
• postój i zabezpieczenie wózka
• bezpieczna wymiana butli gazowych

Organizacja kursu:

W zależności od potrzeb uczestników szkolenia mogą być realizowane w trybie porannym,
popołudniowym lub weekendowym. Kurs kończy się egzaminem państwowym przed komisją
z Urzędu Dozoru Technicznego.
oraz składa się z dwóch części : teoretycznej i praktycznej. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku
z egzaminu kursanci otrzymują świadectwo kwalifikacyjne.

Cel kursu:

Przygotowanie uczestników szkolenia do nabycia kwalifikacji do wykonywania zawodu operatora
wózków.

Wymagania

• ukończone 18 lat

pl_PLPolish
Verified by MonsterInsights