Czym są uprawnienia UDT?

szkolenia pracowników

Praca w charakterze operatora sprzętu budowlanego jest ciekawą opcją jeśli szukamy stabilnego, przyszłościowego i dobrze płatnego zatrudnienia. Aby jednak kierowanie takimi maszynami było możliwe, konieczne jest odbycie odpowiedniego szkolenia i uzyskanie określonych uprawnień. Chodzi przede wszystkim o uprawnienia przyznawane przez UDT, czyli Urząd Dozoru Technicznego. Co warto o nich wiedzieć? I jakie maszyny wymagają zdobycia takich uprawnień? Na te i inne pytania odpowiadamy w naszym artykule.

Urząd Dozoru Technicznego – co warto wiedzieć?

Urząd Dozoru Technicznego to instytucja, która ma za zadanie zapewniać bezpieczeństwo przy wykorzystywaniu urządzeń i instalacji technicznych. Jednostka ta prowadzi również działalność certyfikacyjną, działalność szkoleniową, a dodatkowo przeprowadza tzw. dozór techniczny.

Do urządzeń wymagających wspomnianego dozoru zaliczamy wszystkie konstrukcje, których użytkowanie wiąże się z potencjalnym zagrożeniem. Chodzi np. o rozprężanie gazów pod ciśnieniem, wyzwalanie energii potencjalnej, wyzwalanie energii kinetycznej podczas przemieszczania ładunków oraz rozprzestrzenianie materiałów niebezpiecznych (podczas transportu lub magazynowania).

Lista urządzeń, które podlegają takim regulacjom jest zawarta w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 roku w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. Z 2012 r. poz. 1468). Przykładem tego typu konstrukcji są wciągarki i wciągniki, suwnice, żurawie, układnice, dźwigniki, wyciągi towarowe, podesty ruchome, schody i chodniki ruchome, urządzenia ciśnieniowe, kotły parowe, szybkowary ciśnieniowe, zbiorniki na gaz skroplony, cysterny, rurociągi, koleje liniowe, pomosty ruchome, układnice torów, a także różnego typu urządzenia załadowcze.

Jak zdobyć uprawnienia UDT?

Jeśli więc chcesz rozpocząć pracę w charakterze operatora jednej z wymienionych wyżej maszyn, konieczne staje się zdobycie uprawnień. Można je uzyskać podczas szkolenia organizowanego przez UDT, czyli Urząd Dozoru Technicznego. Taki kurs obejmuje zarówno wiedzę teoretyczną, jak i wiedzę praktyczną, dzięki czemu z powodzeniem przygotowuje do nowej roli. Po jego ukończeniu konieczne jest zdanie egzaminu państwowego, którego pozytywny wynik uprawnia do pracy w charakterze wykwalifikowanego operatora.

Szkolenia UDT, które znajdziesz w naszej ofercie to m.in.:

 • kurs na wózki widłowe: zagadnienia dotyczące budowy wózków, BHP, czynności koniecznych przed pracą, w czasie jej trwania, a także po jej zakończeniu,
 • kurs na żurawie samojezdne: ogólne wiadomości o konstrukcji, zasady poprawnej eksploatacji, ocena sprawności sprzętu,
 • podesty ruchome: zasady użytkowania, informacje o dozorze technicznym, sprawdzenie stanu i funkcjonowania np. poprzez kontrolę sygnalizacji dźwiękowej i świetlnej,
 • żurawie przewoźne i przenośne (HDS): praktyczna obsługa żurawia, uruchamianie układu napędowego, ustawienie żurawi w pozycji roboczej,
 • żurawie samojezdne: informacje o budowie i obsłudze żurawi, zasady BHP i PPOŻ, sprawdzenie zbloczy, lin, haków, będnów linowych, przekładni, czy hamulców,
 • operator żurawi stacjonarnych: uruchomienie układu napędowego, ustawianie suwnicy w pozycji bocznej, kontrola funkcjonowania układu roboczego,
 • operator żurawi przenośnych: ocena stanu urządzenia, próba załadunku i rozładunku, samodzielna praca pod opieką instruktora, 
 • operator suwnic hakowych ogólnego przeznaczenia: ocena stanu urządzenia, uruchomienie układu napędowego, kontrola funkcjonowania układu roboczego,
 • wielozadaniowy nośnik osprzętów: instruktaż wstępny, instruktaż stanowiskowy, regulacja ustawienia maszyny i sporządzanie dokumentacji eksploatacyjnej, 
 • maszyny do produkcji mieszanek betonowych: BHP, ogólna budowa, sterowanie procesem produkcyjnym, codzienna obsługa i sporządzanie niezbędnej dokumentacji,
 • maszyny do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych: technologia robót, obsługa poszczególnych zespołów.