Preaload Image
Back
kurs na wózek widłowy

Jak przebiega kurs na wózek widłowy?

Szkolenie przygotowujące do zdobycia kwalifikacji z zakresu obsługi wózka widłowego jest niezbędnym elementem przed podejściem do egzaminu przed pracownikami Urzędu Dozoru Technicznego. Praca bez uprawnień skutkować może nałożeniem dotkliwej kary finansowej zarówno na operatora, jak i pracodawcę. Co więcej, jeśli w wyniku działań osoby nieuprawnionej dojdzie do wypadku z użyciem wózka widłowego, sprawa kierowana jest do sądu, który może orzec o ograniczeniu wolności lub o nałożeniu na winowajcę mandatu.

Rozporządzenie wprowadzone w życie 9 stycznia 2018 roku zniosło imienne zezwolenia na obsługiwanie wózków widłowych, więc ci pracownicy, którzy dotychczas nie zdali egzaminu UDT, nawet z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze urządzeń transportu bliskiego, będą musieli przejść kurs i go zdać. 

Kurs na wózek widłowy składa się z dwóch części

Zależnie od preferencji kursantów zajęcia mogą odbywać się w trybie całodziennym oraz weekendowym. Kursanci, biorący udział w szkoleniu na wózek widłowy mogą spodziewać się zarówno dawki wiedzy teoretycznej, jak i praktycznej, w trakcie której będą mogli wprowadzić w życie informacje, z którymi zostali zapoznani. Część pierwsza składa się z 42 godzin samego przygotowania teoretycznego. W trakcie ich trwania kursanci zdobędą wiedzę z zakresu: budowy wózków, Dozoru Technicznego i dozoru UTB, bezpiecznej wymiany butli gazowych, czynności wykonywanym przez operatora przed, po i w trakcie jego pracy, BHP i innych zagadnień.

Następnie w ciągu trwania 16 jednostek zajęciowych, uczestnicy szkolenia zostają zaznajomieni z tematami nt. instruktażu wstępnego i stanowiskowego, odbędą ćwiczenia w posługiwaniu się urządzeniami do kierowania i sterowania wózkiem na uruchomionym wózku, z jazdy bez załadunku oraz z nim, podjazdu pod załadunek i z rozładunku oraz z zabezpieczenia wózka i postoju. Po ukończeniu kursu operator zna swoje obowiązki oraz przepisy BHP, zna zasady racjonalnej eksploatacji technicznej maszyn, potrafi obsługiwać urządzenia różnego typu i umie kontrolować jakość pracy, zgodnie z procedurami oraz nabywa wiele innych umiejętności niezbędnych do pracy zawodowej na stanowisku operatora wózka widłowego. 

pl_PLPolish
Verified by MonsterInsights