Preaload Image
Back
operator maszyny

Jakie uprawnienia musi posiadać operator urządzeń transportu bliskiego?

Zawód operatora urządzeń transportu bliskiego znacznie zyskał na popularności. Szczególny wpływ mają na to atrakcyjne zarobki w tej profesji oraz stosunkowo niewielka konkurencja. By móc legalnie wykonywać obowiązki zawodowe operatora urządzeń transportu bliskiego niezbędne jest wyrobienie specjalistycznych uprawnień po przejściu szkolenia UDT. Wynika to z faktu, że zawód ten jest w Polsce tzw. zawodem regulowanym, a w związku z tym, by móc go wykonywać bez narażania się na odpowiedzialność karną niezbędne jest zdobycie uprawnień UDT. Zaświadczenie kwalifikacyjne przyznawane jest po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu przed komisją złożoną z pracowników Urzędu Dozoru Technicznego.

Uprawnienia niezbędne do podjęcia pracy jako operator urządzeń transportu bliskiego

By nabyć odpowiednie uprawnienia należy w pierwszej kolejności złożyć wniosek egzaminacyjny w Urzędzie Dozoru Technicznego. Po zdanym egzaminie, zależnie od obranej kategorii, zdobywa się zaświadczenie kwalifikacyjne i można rozpocząć pracę na stanowisku operatora urządzeń transportu bliskiego. Przed podejściem egzaminu dobrze wziąć udział w specjalistycznym szkoleniu UDT, który zapewni nabycie odpowiedniej wiedzy i praktycznych kwalifikacji.

Od 9. sierpnia 2018 uprawnienia muszą posiąść wszystkie osoby mające w obowiązkach zawodowych obsługę urządzeń transportu bliskiego. Nawet wieloletnie doświadczenie nie zwalnia nikogo z podejścia do egzaminu i zdobycia zaświadczenia kwalifikacyjnego. Honorowane do wtedy imienne zaświadczenie wystawiane przez pracodawcę, nie jest współcześnie podstawą wystarczającą do legalnej obsługi takich urządzeń.

Wymóg ten jest regulowany szeregiem aktów prawnych: rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 79, poz. 849), ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1125) oraz zmienionym rozporządzenia z dnia 20 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 50, poz. 426), wydanego na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy o dozorze technicznym.

pl_PLPolish
Verified by MonsterInsights