Jak przebiega kurs montera rusztowań?

monter

Korzystanie z kursów i szkoleń to jeden ze sposobów na zyskanie nowych kompetencji, a co za tym idzie na zdobycie uznania pracodawcy. Zawody, które są obecnie najbardziej poszukiwane to m.in. osoby obsługujące maszyny budowlane, a także specjaliści posiadający uprawienia do montażu rusztowań.

Jak zdobyć takie uprawienia? I jak przebiega kurs na montera rusztowań? Na te i inne pytania odpowiadamy w naszym artykule.

Jak zdobyć uprawnienia na montera rusztowań?

Aby zyskać uprawienia do montowania rusztowań, konieczne jest ukończenie certyfikowanego kursu, który jest organizowany m.in. przez naszą firmę. Takie szkolenie obejmuje zarówno teorię, jak i praktykę, dzięki czemu z powodzeniem przygotowuje do nowej roli. Przedstawione tam treści są także podstawą do pozytywnego zdania egzaminu i do uzyskania wpisu w książeczce operatora.

Jakie wymagania należy spełniać, by rozpocząć kurs?

Osoba ubiegająca się o certyfikat musi być pełnoletnia, a jej dobry stan zdrowia powinien potwierdzić lekarz medycyny pracy. Co ważne, kurs ma formę zajęć grupowych, które odbywają się zarówno w dni robocze, jak i weekendy. Godziny wykładów i praktyki dostosowujemy do potrzeb kursanta.

Jak przebiega kurs na montera rusztowań?

Szkolenie na montera rusztowań obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne. Wykłady, czyli część teoretyczna, trwają 48 godzin. Skupiono się w nich na zagadnieniach, takich jak normy BHP, użytkowanie eksploatacyjne, budowa rusztowań, a także technologia montażu i demontażu rusztowań budowlano-montażowych metalowych.

Z kolei zajęcia praktyczne to 32 godziny szkolenia. Podczas zajęć poruszane są tematy, takie jak instruktaż wstępny, prace przygotowawcze, montaż rusztowania, kontrola stanu technicznego rusztowania, a także demontaż rusztowania.

Dzięki skorzystaniu z naszego kursu osoba, która chce zdobyć nowe umiejętności pozna podstawy montażu i demontażu rusztowań, pozna przepisy BHP, pozna swoje prawa i obowiązki na stanowisku pracy, a także dowie się, jak pracować bezpiecznie. Dodatkowo kursant zyskuje także praktyczne umiejętności, takie jak montowanie i demontowanie rusztowań, radzenie sobie z tym zadaniem w różnych warunkach, a także utrzymywanie wysokiej jakości działania.