Preaload Image
Back
kurs na wózek widłowy

Jak przebiega kurs na wózek widłowy?

Szkolenie przygotowujące do zdobycia kwalifikacji z zakresu obsługi wózka widłowego jest niezbędnym elementem przed podejściem do egzaminu przed pracownikami Urzędu Dozoru Technicznego. Praca bez uprawnień skutkować może nałożeniem dotkliwej kary finansowej zarówno na operatora, jak i pracodawcę. Co więcej, jeśli w wyniku działań osoby nieuprawnionej dojdzie do wypadku z użyciem wózka widłowego, sprawa kierowana jest do sądu, który może orzec o ograniczeniu wolności lub o nałożeniu na winowajcę mandatu.

operator maszyny

Jakie uprawnienia musi posiadać operator urządzeń transportu bliskiego?

Zawód operatora urządzeń transportu bliskiego znacznie zyskał na popularności. Szczególny wpływ mają na to atrakcyjne zarobki w tej profesji oraz stosunkowo niewielka konkurencja. By móc legalnie wykonywać obowiązki zawodowe operatora urządzeń transportu bliskiego niezbędne jest wyrobienie specjalistycznych uprawnień po przejściu szkolenia UDT. Wynika to z faktu, że zawód ten jest w Polsce tzw. zawodem regulowanym, a w związku z tym, by móc go wykonywać bez narażania się na odpowiedzialność karną niezbędne jest zdobycie uprawnień UDT. Zaświadczenie kwalifikacyjne przyznawane jest po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu przed komisją złożoną z pracowników Urzędu Dozoru Technicznego.

pl_PLPolish
Verified by MonsterInsights