Kurs na podesty ruchome

Cena kursu 1000 zł*

*Cena szkolenia zawiera zajęcia teoretyczne i praktyczne.

Do ww. cen należy doliczyć koszt organizacji sesji egzaminacyjnej wraz z wydaniem uprawnień 300 zł.

Opłata za udział w sesji egzaminu poprawkowego wynosi 450 zł.

Terminarz (wszystkie lokalizacje)*

*są to terminy orientacyjne/proponowane – mogą ulec zmianie ze względu na wytyczne Instytutu.

Program szkolenia obejmuje 28 godzin teorii i zawiera następujące zagadnienia:

 • Budowa podestów ruchomych przejezdnych
 • Obsługa i eksploatacja podestów ruchomych przejezdnych
 • Wiadomości o dozorze technicznym
 • BHP

Liczba zajęć praktycznych dla osób indywidualnych wynosi 8 godzin i zawiera następujące tematy:

 • Przygotowanie urządzenia do pracy – wykonanie oceny stanu technicznego
 • Ocena stanu technicznego
 • Uruchomienie układu napędowego – rozruch układu hydraulicznego
 • Kontrola funkcjonowania układu roboczego
 • Sprawdzenie funkcjonowania urządzeń zabezpieczających
 • Kontrola sygnalizacji dźwiękowej i świetlnej
 • Samodzielna praca pod opieką instruktora

Organizacja kursu

W zależności od potrzeb uczestników, szkolenia mogą być realizowane w trybie porannym, popołudniowym lub weekendowym. Kurs kończy się egzaminem państwowym przed komisją z Urzędu Dozoru Technicznego i składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Po pomyślnym zdaniu egzaminu, kursanci otrzymują świadectwo kwalifikacyjne.

Wymagania

Aby przystąpić do szkolenia na podesty ruchome, należy mieć ukończone 18 lat.

Formularz zgłoszeniowy