Kurs na żurawie przenośne i przewoźne HDS

Cena kursu 1000 zł*

*Cena szkolenia zawiera zajęcia teoretyczne i praktyczne.

Do ww. cen należy doliczyć koszt organizacji sesji egzaminacyjnej wraz z wydaniem uprawnień 300 zł.

Opłata za udział w sesji egzaminu poprawkowego wynosi 450 zł.

Terminarz (wszystkie lokalizacje)*

*są to terminy orientacyjne/proponowane – mogą ulec zmianie ze względu na wytyczne Instytutu.

Zapraszamy na profesjonalne szkolenia HDS, które organizujemy w naszym ośrodku . Nasze zajęcia obejmują zagadnienia związane z bezpieczną obsługą i eksploatacją żurawi przewoźnych i przenośnych. Kursy te są idealne zarówno dla osób pracujących w transporcie drogowym towarowym, jak i dla tych, którzy planują rozpoczęcie pracy w tym sektorze.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w dziedzinie maszyn budowlanych i ich użytkowania, jesteśmy w stanie zapewnić wysokiej jakości szkolenia. Nasze zajęcia kończą się egzaminem państwowym, a uzyskane kwalifikacje pozwolą uczestnikom zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku pracy.

Co obejmuje szkolenie? Program indywidualnego szkolenia HDS obejmuje 32 godziny teorii i zawiera następujące zagadnienia:

 • Wiadomości ogólne o żurawiach przenośnych i przewoźnych
 • Budowa żurawi przenośnych i przewoźnych
 • Obsługa żurawi przenośnych i przewoźnych
 • Zawiesia i pomocniczy sprzęt przeładunkowy – współpraca z hakowym
 • Dozór techniczny nad żurawiami przenośnymi i przewoźnymi
 • BHP

Ile wynosi liczba zajęć i jakie zawiera tematy? Zajęcia praktyczne szkolenia HDS dla osób indywidualnych trwają 8 godzin i obejmują następujące tematy:

 • Przygotowanie urządzenia do pracy – wykonanie oceny stanu technicznego
 • Uruchomienie układu napędowego – rozruch układu hydraulicznego
 • Ustawienie żurawia w pozycji roboczej
 • Kontrola funkcjonowania układu roboczego – próby ruchowe
 • Kontrola sygnalizacji dźwiękowej i świetlnej
 • Sprawdzenie urządzeń zabezpieczających
 • Przygotowanie stanowiska pracy żurawia – podłoże, zagrożenia, kolizje itp.
 • Samodzielna praca pod opieką instruktora

Organizacja szkolenia HDS Szkolenia HDS są organizowane w trybie porannym, popołudniowym lub weekendowym, w zależności od preferencji uczestników. Kurs kończy się egzaminem państwowym przed komisją z Urzędu Dozoru Technicznego. Składa się on z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Po pomyślnym zdaniu egzaminu, kursanci otrzymują świadectwo kwalifikacyjne.

Cel szkolenia HDS

Celem szkolenia HDS jest przygotowanie uczestników do uzyskania kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zawodu operatora żurawi przenośnych i przewoźnych. Szkolenie umożliwia zdobycie kompetencji w obszarze obsługi żurawi, współpracy z zespołem, organizacji pracy oraz przestrzegania zasad BHP.

Wymagania

Aby przystąpić do szkolenia HDS zakończonego egzaminem państwowym, należy mieć ukończone 18 lat.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą naszego ośrodka szkoleniowego. Oferujemy również kursy na koparko-ładowarki i inne maszyny budowlane.

Formularz zgłoszeniowy