Kurs na żurawie samojezdne

Cena kursu 2700 zł*

*Cena szkolenia zawiera zajęcia teoretyczne i praktyczne.

Do ww. cen należy doliczyć koszt organizacji sesji egzaminacyjnej wraz z wydaniem uprawnień 300 zł.

Opłata za udział w sesji egzaminu poprawkowego wynosi 450 zł.

Terminarz (wszystkie lokalizacje)*

*są to terminy orientacyjne/proponowane – mogą ulec zmianie ze względu na wytyczne Instytutu.

Zapraszamy na profesjonalny kurs na żurawie samojezdne, który odbywa się w naszym ośrodku szkoleniowym. Nasze szkolenie ma na celu przekazanie wiedzy dotyczącej bezpiecznej eksploatacji żurawi samojezdnych oraz przygotowanie uczestników do egzaminu państwowego.

Podczas kursu na żurawie samojezdne w naszym ośrodku uczestnicy będą brać udział zarówno w zajęciach teoretycznych, jak i praktycznych. Program szkolenia obejmuje zagadnienia związane z ogólnymi wiadomościami o żurawiach samojezdnych, ich budową, obsługą, zawiesiami oraz przepisami BHP i PPOŻ.

Liczba zajęć praktycznych zależy od programu kursu i obejmuje praktyczne aspekty obsługi żurawi samojezdnych. Podczas tych zajęć uczestnicy będą mieli możliwość wykonania różnych czynności związanych z przygotowaniem urządzenia do pracy, kontrolą stanu technicznego, uruchomieniem układu napędowego, ustawieniem żurawia w pozycji roboczej oraz sprawdzeniem funkcjonowania różnych urządzeń zabezpieczających.

Organizacja kursu odbywa się w różnych terminach i trybach, aby dostosować się do potrzeb uczestników. Po zakończeniu kursu uczestnicy będą mieli możliwość przystąpienia do egzaminu państwowego przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Po zdaniu egzaminu uczestnicy otrzymają świadectwo kwalifikacyjne, które potwierdza zdobytą wiedzę i umiejętności w obszarze obsługi żurawi samojezdnych.

Celem naszego kursu na żurawie samojezdne jest przygotowanie uczestników do wykonywania zawodu operatora żurawi samojezdnych oraz zapewnienie im niezbędnych umiejętności i wiedzy w zakresie bezpiecznej eksploatacji tych maszyn.

Wymagania dotyczące uczestnictwa w kursie to ukończenie 18 roku życia. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do kontaktu z nami w celu uzyskania dodatkowych informacji i rejestracji na kurs. Nasz ośrodek szkoleniowy czeka na Państwa i chętnie odpowie na wszelkie pytania dotyczące naszych kursów na żurawie samojezdne.

Formularz zgłoszeniowy