Kurs na żurawie stacjonarne

Cena kursu 1000 zł*

*Cena szkolenia zawiera zajęcia teoretyczne i praktyczne.

Do ww. cen należy doliczyć koszt organizacji sesji egzaminacyjnej wraz z wydaniem uprawnień 300 zł.

Opłata za udział w sesji egzaminu poprawkowego wynosi 450 zł.

Terminarz (wszystkie lokalizacje)*

*są to terminy orientacyjne/proponowane – mogą ulec zmianie ze względu na wytyczne Instytutu.

Program szkolenia

Program indywidualnego szkolenia na żurawie stacjonarne obejmuje 32 godziny teorii i zawiera następujące zagadnienia:

 • Wiadomości ogólne o żurawiach stacjonarnych
 • Budowa żurawi stacjonarnych
 • Obsługa żurawi stacjonarnych
 • Zawiesia i pomocniczy sprzęt przeładunkowy – zasady eksploatacji
 • Wiadomości o dozorze technicznym – dozór nad UTD
 • BHP i PPOŻ

Liczba zajęć praktycznych dla osób indywidualnych wynosi 8 godzin i obejmuje następujące tematy:

 • Przygotowanie urządzenia do pracy – wykonanie oceny stanu technicznego
 • Ocena stanu technicznego
 • Uruchomienie układu napędowego – kontrola urządzeń sterowniczych
 • Ustawienie żurawia w pozycji roboczej
 • Kontrola funkcjonowania układu roboczego – próby ruchowe
 • Kontrola sygnalizacji dźwiękowej i świetlnej
 • Sprawdzenie urządzeń zabezpieczających
 • Sprawdzenie zbloczy, lin, haków, bębnów linowych, przekładni, hamulców, sprzęgieł
 • Samodzielna praca pod opieką instruktora

Organizacja kursu

Szkolenia mogą być realizowane w trybie porannym, popołudniowym lub weekendowym, w zależności od potrzeb uczestników. Kurs kończy się egzaminem państwowym przed komisją z Urzędu Dozoru Technicznego. Składa się on z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Po pomyślnym zdaniu egzaminu, kursanci otrzymują świadectwo kwalifikacyjne.

Cel kursu

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do nabycia kwalifikacji i wykonywania zawodu operatora żurawi stacjonarnych.

Wymagania

Aby przystąpić do kursu, należy mieć ukończone 18 lat.

Formularz zgłoszeniowy