Kurs na suwnice

Cena kursu 1000 zł*

*Cena szkolenia zawiera zajęcia teoretyczne i praktyczne.

Do ww. cen należy doliczyć koszt organizacji sesji egzaminacyjnej wraz z wydaniem uprawnień 300 zł.

Opłata za udział w sesji egzaminu poprawkowego wynosi 450 zł.

Terminarz (wszystkie lokalizacje)*

*są to terminy orientacyjne/proponowane – mogą ulec zmianie ze względu na wytyczne Instytutu.

Program szkolenia

Program szkolenia na suwnice został opracowany przez mgr inż. Mirosława Kaima, który uzyskał akredytację i został zaakceptowany przez Urząd Dozoru Technicznego . Program obejmuje 40 godzin teorii i zawiera następujące zagadnienia:

 • Wiadomości ogólne o suwnicach hakowych ogólnego przeznaczenia
 • Budowa suwnic hakowych ogólnego przeznaczenia
 • Obsługa suwnic hakowych ogólnego przeznaczenia
 • Wiadomości z zakresu BHP i p.poż
 • Zawiesia i pomocniczy sprzęt przeładunkowy – zasady eksploatacji
 • Wiadomości o Dozorze Technicznym – dozór na UTB
 • Wiadomości z zakresu BHP i p.poż

Liczba zajęć praktycznych wynosi 8 godzin i obejmuje następujące tematy:

 • Ocena stanu urządzenia
 • Uruchomienie układu napędowego
 • Ustawienie suwnicy w pozycji bocznej
 • Kontrola funkcjonowania układu roboczego
 • Sprawdzenie funkcjonowania urządzeń zabezpieczających
 • Sprawdzenie zbloczy
 • Kontrola sygnalizacji dźwiękowej i świetlnej
 • Samodzielna praca pod opieką instruktora

Organizacja kursu

Szkolenia mogą być realizowane w trybie całodziennym lub weekendowym, w zależności od potrzeb uczestników. Kurs kończy się egzaminem państwowym przed komisją z Urzędu Dozoru Technicznego i składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Po pomyślnym zdaniu egzaminu, kursanci otrzymują Zaświadczenie Kwalifikacyjne.

Wymagania

Aby przystąpić do kursu na suwnice, należy mieć ukończone 18 lat.

Formularz zgłoszeniowy