Kurs na wózki widłowe

Cena kursu 700 zł*

*Cena szkolenia zawiera zajęcia teoretyczne i praktyczne.

Do ww. cen należy doliczyć koszt organizacji sesji egzaminacyjnej wraz z wydaniem uprawnień 300 zł.

Opłata za udział w sesji egzaminu poprawkowego wynosi 450 zł.

Terminarz (wszystkie lokalizacje)*

*są to terminy orientacyjne/proponowane – mogą ulec zmianie ze względu na wytyczne Instytutu.

Zapraszamy na profesjonalny kurs na wózki widłowe, który organizujemy w naszym ośrodku szkoleniowym. Jesteśmy doświadczonymi instruktorami, którzy posiadają zarówno teoretyczną wiedzę, jak i praktyczne doświadczenie w obszarze obsługi wózków widłowych. Nasze szkolenia przygotowują kursantów do egzaminu państwowego.

Co obejmuje kurs na wózki widłowe? Program indywidualnego kursu na wózki widłowe obejmuje 44 godziny teorii i zawiera następujące zagadnienia:

 • Typy stosowanych wózków jezdniowych
 • Budowa wózków
 • Czynności operatora przy obsłudze
 • Wiadomości o dozorze technicznym – dozór nad UTB
 • BHP i PPOŻ

Ile wynosi liczba zajęć i jakie zawiera tematy? Kurs na wózki widłowe dla osób indywidualnych obejmuje 24 godziny zajęć praktycznych i zawiera następujące tematy:

 • Instruktaż stanowiskowy
 • Zapoznanie z trasą jazdy, zakresem manewrowania i czynnościami z tym związanymi
 • Ćwiczenia w posługiwaniu się urządzeniami do kierowania i sterowania wózkiem na unieruchomionym wózku
 • Jazda bez ładunku
 • Podjazd pod ładunek
 • Podjęcie ładunku
 • Rozładunek ładunku
 • Jazda z ładunkiem
 • Manewry wózkiem, jazda do przodu, do tyłu, ustawianie pod skosem, wjazd i wyjazd z bram, magazynów, jazda po pochylniach
 • Postój i zabezpieczenie wózka
 • Bezpieczna wymiana butli gazowych

Organizacja kursu na wózki widłowe Kursy na wózki widłowe są organizowane w trybie porannym, popołudniowym lub weekendowym, dostosowanym do potrzeb uczestników. Po zakończeniu kursu odbywa się egzamin państwowy przed komisją z Urzędu Dozoru Technicznego. Kurs składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Po zdaniu egzaminu kursanci otrzymują świadectwo kwalifikacyjne.

Cel kursu

Celem kursu na wózki widłowe jest przygotowanie uczestników do uzyskania kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zawodu operatora wózków widłowych. Kurs umożliwia zdobycie kompetencji w obszarze obsługi wózków widłowych, współpracy z zespołem, organizacji pracy oraz przestrzegania zasad BHP i PPOŻ.

Wymagania

Aby przystąpić do kursu na wózki widłowe i egzaminu państwowego, należy mieć ukończone 18 lat.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą naszego ośrodka szkoleniowego. Oferujemy również kursy na żurawie samojezdne, HDSy i inne maszyny.

Formularz zgłoszeniowy