Preaload Image
Back

Co obejmuje szkolenie

Program szkolenia indywidualnego obejmuje 32 h teorii i zawiera następujące zagadnienia:
• Wiadomości ogólne o żurawiach przenośnych i przewoźnych
• Budowa żurawi przenośnych i przewoźnych
• Obsługa żurawi przenośnych i przewoźnych
• Zawiesia i pomocniczy sprzęt przeładunkowy- współpraca z hakowym
• Dozór techniczny nad żurawiami przenośnymi i przewoźnymi
• BHP

Ile wynosi liczba zajęć i jakie zawiera tematy

Liczba zajęć praktycznych dla osób indywidualnych wynosi 8h i zawiera następujące tematy:
• przygotowanie urządzenia do pracy-wykonanie OC
• ocena stanu technicznego
• uruchomienie układu napędowego- rozruch układu hydraulicznego
• ustawienie żurawia w pozycji roboczej
• kontrola funkcjonowania układu roboczego- próby ruchowe
• kontrola sygnalizacji dźwiękowej i świetlnej
• sprawdzenie urządzeń zabezpieczających
• przygotowanie stanowiska pracy żurawia podłoże, zagrożenia, kolizje itp.
• samodzielna praca pod opieką instruktora

Organizacja kursu:

W zależności od potrzeb uczestników szkolenia mogą być realizowane w trybie porannym,
popołudniowym lub weekendowym. Kurs kończy się egzaminem państwowym przed komisją
z Urzędu Dozoru Technicznego.
oraz składa się z dwóch części : teoretycznej i praktycznej. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku
z egzaminu kursanci otrzymują świadectwo kwalifikacyjne.

Cel kursu:

Przygotowanie uczestników szkolenia do nabycia kwalifikacji do wykonywania zawodu operatora żurawi
przenośnych i przewoźnych .

Wymagania

• ukończone 18 lat

pl_PLPolish
Verified by MonsterInsights