Preaload Image
Back

Program szkolenia

 obejmuje 32 h teorii i zawiera  następujące zagadnienia:

Wiadomości ogólne o żurawiach stacjonarnych

Budowa żurawi stacjonarnych

Obsługa żurawi stacjonarnych

 Zawiesia i pomocniczy sprzęt przeładunkowy-
zasady eksploatacji

 Wiadomości o dozorze technicznym- dozór nad UTD

 

 BHP i PPOŻ.

Liczba zajęć praktycznych dla osób indywidualnych wynosi 8h i zawiera następujące tematy:

przygotowanie urządzenia do pracy-wykonanie OC

 

ocena stanu technicznego

uruchomienie układu napędowego- kontrola urządzeń sterowniczych

 ustawienie żurawia w pozycji roboczej

 kontrola funkcjonowania układu roboczego- próby ruchowe

kontrola sygnalizacji dźwiękowej i świetlnej

sprawdzenie urządzeń zabezpieczających

sprawdzenie zbloczy, lin, haków, bębnów linowych, przekładni, hamulców, sprzęgieł

 

samodzielna praca pod opieką instruktora

Organizacja kursu

W zależności od potrzeb uczestników szkolenia mogą być realizowane w trybie porannym, popołudniowym lub weekendowym. Kurs kończy się egzaminem państwowym przed komisją z Urzędu Dozoru Technicznego oraz składa się z dwóch części : teoretycznej i praktycznej.  Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu kursanci otrzymują świadectwo kwalifikacyjne.

Wymagania

ukończone 18 lat 

pl_PLPolish
Verified by MonsterInsights