Preaload Image
Back

Co obejmuje szkolenie?​

Program szkolenia indywidualnego obejmuje 52h teorii i zawiera następujące zagadnienia:

• BHP
• Użytkowanie i obsługa maszyn roboczych
• Ogólna budowa i obsługa koparko-ładowarek
• Technologia robót realizowanych koparko-ładowarkami

Ile wynosi liczba zajęc i jakie zawiera tematy?

Liczba zajęć praktycznych dla osób indywidualnych wynosi 15h i zawiera następujące tematy:
• instruktaż wstępny
• instruktaż stanowiskowy
• wykonywanie ruchów roboczych osprzętem koparkowym bez obciążenia
• wykonywanie ruchów roboczych osprzętem ładowarkowym bez obciążenia
• jazda koparko-ładowarką
• przygotowanie stanowiska pracy koparko-ładowarki
• praca osprzętem koparkowym
• praca osprzętem ładowarkowym
• wykonywanie obsługi technicznej, regulacji i usuwanie drobnych usterek
• przygotowanie koparko-ładowarki do transportu
• sporządzanie dokumentacji eksploatacyjnej

Organizacja kursu:

W zależności od potrzeb uczestników szkolenia mogą być realizowane w trybie porannym
i popołudniowym lub weekendowym. Kurs kończy się egzaminem państwowym przed komisją
z Sieci Badawczej Łukasiewicz- Warszawskim Instytutem Technologicznym oraz składa się z dwóch
części : teoretycznej i praktycznej. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku
z egzaminu kursanci otrzymują świadectwo oraz stosowny wpis w książce operatora maszyn roboczych.

Cel kursu:

Przygotowanie uczestników szkolenia do nabycia kwalifikacji do wykonywania zawodu operatora
koparko-ładowarki w zakresie III klasy uprawnień.
Kurs umożliwia zdobycie kompetencji w zakresie pracy koparko-ładowarkami, współpracy
z zespołem ludzkim, organizacji pracy koparko-ładowarek w różnych warunkach atmosferycznych,
kontrolowanie jakości wykonywanych prac.

Wymagania :

• ukończone 18 lat

pl_PLPolish
Verified by MonsterInsights