Kurs operator ładowarki teleskopowej

Cena kursu 2250 zł*

*Cena szkolenia zawiera zajęcia teoretyczne i praktyczne.

Do ww. cen należy doliczyć koszt organizacji sesji egzaminacyjnej wraz z wydaniem uprawnień 350 zł.

Opłata za udział w sesji egzaminu poprawkowego wynosi 450 zł.

Terminarz (wszystkie lokalizacje)*

*są to terminy orientacyjne/proponowane – mogą ulec zmianie ze względu na wytyczne Instytutu.
Kwiecień

Wielozadaniowy nośnik osprzętów

Obejmowane zagadnienia Program indywidualnego szkolenia obejmuje 52 godziny teorii i skupia się na następujących tematach:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)
 • Użytkowanie i obsługa maszyn roboczych
 • Ogólna budowa i obsługa wielozadaniowych nośników osprzętów
 • Technologia robót realizowanych przy użyciu wielozadaniowych nośników osprzętów

Liczba zajęć praktycznych dla indywidualnych uczestników wynosi 14,5 godziny i obejmuje następujące tematy:

 • Instruktaż wstępny
 • Ogólny instruktaż na stanowisku pracy
 • Wykonywanie ruchów roboczych bez obciążenia
 • Jazda wielozadaniowym nośnikiem osprzętów
 • Przygotowanie stanowiska pracy dla wielozadaniowego nośnika osprzętów
 • Praca z wielozadaniowym nośnikiem osprzętów, korzystając z różnorodnych osprzętów i narzędzi roboczych
 • Wykonywanie obsługi technicznej, regulacji i usuwanie drobnych usterek
 • Przygotowanie wielozadaniowego nośnika osprzętów do transportu
 • Sporządzanie dokumentacji eksploatacyjnej

Organizacja kursów

Szkolenia są dostosowywane do potrzeb uczestników i mogą odbywać się w trybie porannym, popołudniowym lub w weekendy. Kurs kończy się egzaminem państwowym przed komisją z Sieci Badawczej Łukasiewicz- Warszawskim Instytutem Technologicznym. Składa się on z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Po pomyślnym zdaniu egzaminu, kursanci otrzymują świadectwo oraz odpowiedni wpis do książki operatora maszyn roboczych.

Cel kursów

Głównym celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do zdobycia kwalifikacji umożliwiających wykonywanie zawodu operatora wielozadaniowego nośnika osprzętów. Kurs umożliwia zdobycie kompetencji w obszarze pracy z wielozadaniowymi nośnikami osprzętów, współpracy z zespołem ludzkim, organizacji pracy z wykorzystaniem tych maszyn w różnych warunkach atmosferycznych oraz kontrolowania jakości wykonywanych prac.

Wymagania

Aby wziąć udział w szkoleniu, wymagane jest ukończenie 18 lat.

Formularz zgłoszeniowy

Zobacz pozostałe kursy IMBIGS