Kurs operator walca drogowego

Cena kursu 2050 zł*

*Cena szkolenia zawiera zajęcia teoretyczne i praktyczne.

Do ww. cen należy doliczyć koszt organizacji sesji egzaminacyjnej wraz z wydaniem uprawnień 350 zł.

Opłata za udział w sesji egzaminu poprawkowego wynosi 450 zł.

Terminarz (wszystkie lokalizacje)*

*są to terminy orientacyjne/proponowane – mogą ulec zmianie ze względu na wytyczne Instytutu.
Kwiecień

Operator walców drogowych

Nasza bogata oferta szkoleń zawiera kurs operatora walca drogowego. Przeprowadzamy kompleksowe zajęcia teoretyczne i praktyczne, które kończą się egzaminem państwowym. Pozytywny wynik egzaminu uprawnia do otrzymania świadectwa kwalifikacji.

Nasi instruktorzy to wykwalifikowani pracownicy posiadający szeroką wiedzę i doświadczenie w zakresie budowy i eksploatacji maszyn budowlanych. Od wielu lat prowadzą kursy dla operatorów walców drogowych, pomagając uczestnikom zdobyć dobrze płatną pracę w sektorze budowlanym. Podczas szkolenia uczestnicy poznają zasady bezpiecznej obsługi i użytkowania walca drogowego oraz dowiadują się o potencjalnych zagrożeniach związanych z pracą na tym stanowisku.

Co obejmuje szkolenie?

Program indywidualnego kursu operatora walca drogowego obejmuje 52 godziny teorii i skupia się na następujących zagadnieniach:

 • BHP
 • Użytkowanie i obsługa maszyn roboczych
 • Ogólna budowa i obsługa walców drogowych
 • Technologia robót realizowanych przy użyciu walców drogowych

Ile wynosi liczba zajęć i jakie zawiera tematy?

Liczba zajęć praktycznych dla indywidualnych uczestników wynosi 14 godzin i obejmuje następujące tematy:

 • Instruktaż wstępny
 • Instruktaż na stanowisku pracy ogólnym
 • Przygotowanie stanowiska pracy dla walców drogowych
 • Jazda walcami drogowymi po wyznaczonym torze ćwiczeń
 • Techniki zagęszczania podbudów i mieszanek mineralno-asfaltowych
 • Praca z dodatkowymi narzędziami roboczymi przy użyciu walców drogowych
 • Obsługa techniczna, regulacje i usuwanie drobnych usterek
 • Przygotowanie walców drogowych do transportu
 • Sporządzanie dokumentacji eksploatacyjnej

Organizacja kursu

Szkolenia są dostosowywane do potrzeb uczestników i mogą odbywać się w trybie porannym, popołudniowym lub w weekendy. Kurs kończy się egzaminem państwowym przed komisją z Sieci Badawczej Łukasiewicz – Warszawskim Instytutem Technologicznym. Składa się on z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Po pomyślnym zdaniu egzaminu, kursanci otrzymują świadectwo oraz odpowiedni wpis do książki operatora maszyn roboczych.

Cel kursu

Głównym celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do zdobycia kwalifikacji umożliwiających wykonywanie zawodu operatora walców drogowych. Kurs umożliwia zdobycie kompetencji w obszarze pracy z walcami, współpracy z zespołem ludzkim, organizacji pracy przy użyciu walców w różnych warunkach atmosferycznych oraz kontrolowania jakości wykonywanych prac.

Wymagania

Kurs operatora walca drogowego jest otwarty dla osób, które ukończyły 18 lat.

Czy warto zrobić kurs operatora walca drogowego?

Podczas profesjonalnego kursu operatora walca drogowego organizowanego w naszym ośrodku, uczestnicy zdobywają wiedzę i praktyczne umiejętności w obszarze obsługi tej specjalistycznej maszyny. Na rynku pracy brakuje wykwalifikowanych operatorów walców drogowych, podobnie jak w przypadku szkolenia operatorów dźwigów HDS . Specjaliści z tej dziedziny nie tylko mają szeroki wybór ofert pracy, ale również mogą cieszyć się atrakcyjnymi zarobkami.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą pełną ofertą szkoleniową. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, skontaktuj się z nami. Chętnie udzielimy Ci dodatkowych informacji na temat kursów.

Formularz zgłoszeniowy

Zobacz pozostałe kursy IMBIGS