Kurs operator koparki do 25 T – Klasa III

Cena kursu 2050 zł*

*Cena szkolenia zawiera zajęcia teoretyczne i praktyczne.

Do ww. cen należy doliczyć koszt organizacji sesji egzaminacyjnej wraz z wydaniem uprawnień 350 zł.

Opłata za udział w sesji egzaminu poprawkowego wynosi 450 zł.

Terminarz (wszystkie lokalizacje)*

*są to terminy orientacyjne/proponowane – mogą ulec zmianie ze względu na wytyczne Instytutu.
Kwiecień

Koparka jednonaczyniowa do 25 ton – Klasa III

Obejmowane zagadnienia Program indywidualnego szkolenia obejmuje 52 godziny teorii i skupia się na następujących tematach:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)
 • Użytkowanie i obsługa maszyn roboczych
 • Ogólna budowa i obsługa koparek jednonaczyniowych
 • Technologia robót wykonywanych przy użyciu koparek

Część praktyczna dla indywidualnych uczestników trwa 14,5 godziny i zawiera następujące elementy:

 • Instruktaż wstępny
 • Instruktaż na stanowisku pracy
 • Wykonywanie ruchów roboczych bez obciążenia
 • Jazda koparką jednonaczyniową
 • Przygotowanie stanowiska pracy koparki
 • Praca z użyciem koparki jednonaczyniowej
 • Wykonywanie obsługi technicznej, regulacji i usuwanie drobnych usterek
 • Przygotowanie koparki jednonaczyniowej do transportu
 • Sporządzanie dokumentacji eksploatacyjnej

Organizacja kursu

Szkolenia są realizowane w zależności od potrzeb uczestników, w trybie porannym, popołudniowym lub w weekendy. Kurs kończy się egzaminem państwowym przed komisją z Sieci Badawczej Łukasiewicz- Warszawskim Instytutem Technologicznym i składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu, kursanci otrzymują świadectwo oraz wpis do książki operatora maszyn roboczych.

Cel kursu

Głównym celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do zdobycia kwalifikacji pozwalających na wykonywanie zawodu operatora koparki jednonaczyniowej o masie do 25 ton, w zakresie III klasy uprawnień. Kurs umożliwia zdobycie kompetencji w obszarze pracy z koparkami, współpracy z zespołem ludzkim, organizacji pracy koparek w różnych warunkach atmosferycznych oraz kontroli jakości wykonywanych prac.

Wymagania

Aby wziąć udział w szkoleniu, wymagane jest ukończenie 18 lat.

Formularz zgłoszeniowy

Zobacz pozostałe kursy IMBIGS