Kurs operator przecinarki do nawierzchni dróg samojezdne

Cena kursu 950 zł*

*Cena szkolenia zawiera zajęcia teoretyczne i praktyczne.

Do ww. cen należy doliczyć koszt organizacji sesji egzaminacyjnej wraz z wydaniem uprawnień 350 zł.

Opłata za udział w sesji egzaminu poprawkowego wynosi 450 zł.

Terminarz (wszystkie lokalizacje)*

*są to terminy orientacyjne/proponowane – mogą ulec zmianie ze względu na wytyczne Instytutu.
Kwiecień

Zapraszamy na kurs operatora przecinarek do nawierzchni dróg samojezdnych. Nasza oferta szkoleniowa obejmuje szkolenia indywidualne, które przygotowują uczestników do zdobycia kwalifikacji w obszarze obsługi i użytkowania przecinarek do nawierzchni dróg.

Program szkolenia

Program indywidualnego kursu operatora przecinarek do nawierzchni dróg samojezdnych obejmuje 22 godziny teorii, skupiając się na następujących zagadnieniach:

  • Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)
  • Dokumentacja techniczna i zasady użytkowania
  • Ogólna budowa i obsługa przecinarek do nawierzchni dróg z napędem spalinowym
  • Technologia robót wykonywanych przy użyciu przecinarek do nawierzchni dróg z napędem spalinowym

Liczba zajęć praktycznych dla osób indywidualnych wynosi 5 godzin i obejmuje następujące tematy:

  • Instruktaż wstępny
  • Instruktaż stanowiskowy
  • Praca z przecinarką do nawierzchni dróg z napędem spalinowym
  • Wykonywanie obsługi technicznej, regulacji oraz usuwanie drobnych usterek
  • Sporządzanie dokumentacji eksploatacyjnej

Organizacja kursu

Kurs operatora przecinarek do nawierzchni dróg samojezdnych jest dostosowany do potrzeb uczestników i może być realizowany w trybie porannym, popołudniowym lub w weekendy. Kurs kończy się egzaminem państwowym przed komisją z Sieci Badawczej Łukasiewicz – Warszawskim Instytutem Technologicznym. Składa się on z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Po zdaniu egzaminu, kursanci otrzymują świadectwo oraz stosowny wpis w książce operatora maszyn roboczych.

Cel kursu

Celem kursu jest przygotowanie uczestników szkolenia do zdobycia kwalifikacji uprawniających do wykonywania zawodu operatora przecinarki do nawierzchni dróg. Kurs umożliwia zdobycie kompetencji w zakresie pracy z przecinarkami do nawierzchni dróg, współpracy z zespołem ludzkim oraz organizacji pracy w różnych warunkach atmosferycznych. Uczestnicy kursu zdobędą również umiejętność kontroli jakości wykonywanych prac.

Wymagania

Aby przystąpić do kursu operatora przecinarek do nawierzchni dróg samojezdnych, wymagane jest ukończenie 18 lat. Zapewniamy niezbędne materiały szkoleniowe oraz środki ochrony osobistej, niezbędne do bezpiecznego korzystania z maszyny.

Formularz zgłoszeniowy

Zobacz pozostałe kursy IMBIGS