Kurs operator koparki wszystkie – Klasa I

Cena kursu 3150 zł*

*Cena szkolenia zawiera zajęcia teoretyczne i praktyczne.

Do ww. cen należy doliczyć koszt organizacji sesji egzaminacyjnej wraz z wydaniem uprawnień 350 zł.

Opłata za udział w sesji egzaminu poprawkowego wynosi 450 zł.

Terminarz (wszystkie lokalizacje)*

*są to terminy orientacyjne/proponowane – mogą ulec zmianie ze względu na wytyczne Instytutu.
Kwiecień

Koparki jednonaczyniowe – Wszystkie klasy, Klasa I

Obejmowane zagadnienia

Program indywidualnego szkolenia obejmuje 68 godzin teorii i skupia się na następujących tematach:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)
 • Użytkowanie i obsługa maszyn roboczych
 • Ogólna budowa i obsługa koparek jednonaczyniowych
 • Technologia robót realizowanych przy użyciu koparek klasy III
 • Rozwiązania konstrukcyjne proekologiczne oraz zwiększające efektywność pracy stosowane w koparkach jednonaczyniowych
 • Technologia robót realizowanych przy użyciu koparek klasy I

Liczba zajęć praktycznych dla indywidualnych uczestników wynosi 26 godzin i obejmuje następujące tematy:

 • Instruktaż wstępny
 • Instruktaż na stanowisku pracy
 • Wykonywanie ruchów roboczych bez obciążenia
 • Jazda koparką jednonaczyniową
 • Przygotowanie stanowiska pracy koparki
 • Praca z użyciem koparki jednonaczyniowej
 • Wykonywanie obsługi technicznej, regulacji i usuwanie drobnych usterek
 • Przygotowanie koparki jednonaczyniowej do transportu
 • Sporządzanie dokumentacji eksploatacyjnej

Organizacja kursu

Szkolenia są dostosowywane do potrzeb uczestników i mogą odbywać się w trybie porannym, popołudniowym lub w weekendy. Kurs kończy się egzaminem państwowym przed komisją z Sieci Badawczej Łukasiewicz- Warszawskim Instytutem Technologicznym. Składa się on z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Po pomyślnym zdaniu egzaminu, kursanci otrzymują świadectwo oraz odpowiedni wpis do książki operatora maszyn roboczych.

Cel kursu

Głównym celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do zdobycia kwalifikacji umożliwiających wykonywanie zawodu operatora koparki jednonaczyniowej powyżej 25 ton, w zakresie I klasy uprawnień. Kurs umożliwia zdobycie kompetencji w obszarze pracy z koparkami, współpracy z zespołem ludzkim, organizacji pracy koparek w różnych warunkach atmosferycznych oraz kontroli jakości wykonywanych prac.

Wymagania

Aby wziąć udział w szkoleniu, wymagane jest ukończenie 18 lat.

Formularz zgłoszeniowy

Zobacz pozostałe kursy IMBIGS