Kurs operator frezarki do nawierzchni dróg – samojezdne

Cena kursu 2450 zł*

*Cena szkolenia zawiera zajęcia teoretyczne i praktyczne.

Do ww. cen należy doliczyć koszt organizacji sesji egzaminacyjnej wraz z wydaniem uprawnień 350 zł.

Opłata za udział w sesji egzaminu poprawkowego wynosi 450 zł.

Terminarz (wszystkie lokalizacje)*

*są to terminy orientacyjne/proponowane – mogą ulec zmianie ze względu na wytyczne Instytutu.
Kwiecień

Frezarki do nawierzchni dróg samojedzne

Obejmowane zagadnienia Program indywidualnego szkolenia obejmuje 52 godziny teorii i skupia się na następujących tematach:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)
 • Użytkowanie i obsługa maszyn roboczych
 • Ogólna budowa i obsługa frezarek do nawierzchni dróg samojedznych
 • Technologia robót realizowanych przy użyciu frezarek do nawierzchni dróg samojedznych

Liczba zajęć praktycznych dla indywidualnych uczestników wynosi 14,5 godziny i obejmuje następujące tematy:

 • Instruktaż wstępny
 • Ogólny instruktaż na stanowisku pracy
 • Wykonywanie ruchów roboczych bez obciążenia
 • Przygotowanie stanowiska pracy dla frezarki do robót drogowych
 • Praca z frezarką do robót drogowych
 • Wykonywanie obsługi technicznej w zakresie regulacji i usuwania drobnych niesprawności
 • Zasady przygotowania frezarki do robót drogowych do transportu
 • Sporządzanie dokumentacji eksploatacyjnej

Organizacja kursu

Szkolenia są dostosowywane do potrzeb uczestników i mogą odbywać się w trybie porannym, popołudniowym lub w weekendy. Kurs kończy się egzaminem państwowym przed komisją z Sieci Badawczej Łukasiewicz- Warszawskim Instytutem Technologicznym. Składa się on z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Po pomyślnym zdaniu egzaminu, kursanci otrzymują świadectwo oraz odpowiedni wpis do książki operatora maszyn roboczych.

Cel kursu

Głównym celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do zdobycia kwalifikacji umożliwiających wykonywanie zawodu operatora frezarek do nawierzchni dróg. Kurs umożliwia zdobycie kompetencji w obszarze pracy z frezarkami, współpracy z zespołem ludzkim, organizacji pracy z wykorzystaniem frezarek w różnych warunkach atmosferycznych oraz kontrolowania jakości wykonywanych prac.

Wymagania

Aby wziąć udział w szkoleniu, wymagane jest ukończenie 18 lat.

Formularz zgłoszeniowy

Zobacz pozostałe kursy IMBIGS