Kurs operator pompy do mieszanki betonowej

Cena kursu 1450 zł*

*Cena szkolenia zawiera zajęcia teoretyczne i praktyczne.

Do ww. cen należy doliczyć koszt organizacji sesji egzaminacyjnej wraz z wydaniem uprawnień 350 zł.

Opłata za udział w sesji egzaminu poprawkowego wynosi 450 zł.

Terminarz (wszystkie lokalizacje)*

*są to terminy orientacyjne/proponowane – mogą ulec zmianie ze względu na wytyczne Instytutu.
Kwiecień

POMPY DO MIESZANKI BETONOWEJ

Zapraszamy na kurs operatora pomp do mieszanki betonowej, który odbywa się w formie szkolenia indywidualnego. Nasz program szkolenia obejmuje 50 godzin teorii i skupia się na kluczowych zagadnieniach związanych z bezpieczną obsługą i użytkowaniem pomp do mieszanki betonowej.

Program szkolenia

Program kursu operatora pomp do mieszanki betonowej składa się z następujących tematów:

  • Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)
  • Użytkowanie i obsługa maszyn roboczych
  • Ogólna budowa i obsługa pomp do mieszanki betonowej
  • Technologia robót realizowanych przy użyciu pomp do mieszanki betonowej

Liczba zajęć praktycznych dla osób indywidualnych wynosi 5,5 godziny i obejmuje następujące tematy:

  • Instruktaż wstępny
  • Przygotowanie stanowiska pracy dla pompy do mieszanki betonowej
  • Przygotowanie pompy do mieszanki betonowej do pracy
  • Praca z pompą do mieszanki betonowej
  • Wykonywanie obsługi technicznej
  • Sporządzanie dokumentacji eksploatacyjnej

Organizacja kursu

Kurs operatora pomp do mieszanki betonowej jest elastycznie dostosowany do potrzeb uczestników i może odbywać się w trybie porannym, popołudniowym lub w weekendy. Kurs kończy się egzaminem państwowym przed komisją z Sieci Badawczej Łukasiewicz – Warszawskim Instytutem Technologicznym. Składa się on z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Po zdaniu egzaminu, kursanci otrzymują świadectwo oraz stosowny wpis w książce operatora maszyn roboczych.

Cel kursu

Głównym celem kursu jest przygotowanie uczestników szkolenia do zdobycia kwalifikacji uprawniających do wykonywania zawodu operatora pomp do mieszanki betonowej. Kurs umożliwia zdobycie kompetencji w obszarze pracy z pompami do mieszanki betonowej, współpracy z zespołem ludzkim oraz organizacji pracy w różnych warunkach atmosferycznych.

Wymagania

Aby przystąpić do kursu operatora pomp do mieszanki betonowej, należy mieć ukończone 18 lat. Zapewniamy niezbędne materiały szkoleniowe oraz środki ochrony osobistej niezbędne do bezpiecznego korzystania z maszyny.

Formularz zgłoszeniowy

Zobacz pozostałe kursy IMBIGS