Kurs operator podajnika do betonu

Cena kursu 950 zł*

*Cena szkolenia zawiera zajęcia teoretyczne i praktyczne.

Do ww. cen należy doliczyć koszt organizacji sesji egzaminacyjnej wraz z wydaniem uprawnień 350 zł.

Opłata za udział w sesji egzaminu poprawkowego wynosi 450 zł.

Terminarz (wszystkie lokalizacje)*

*są to terminy orientacyjne/proponowane – mogą ulec zmianie ze względu na wytyczne Instytutu.
Kwiecień

Zapraszamy na kurs operatora podajników do betonu, który oferuje szkolenie indywidualne. Nasz program szkolenia obejmuje 45 godzin teorii i koncentruje się na kluczowych zagadnieniach związanych z bezpieczną obsługą i użytkowaniem podajników do betonu.

Program szkolenia

Program kursu operatora podajników do betonu obejmuje następujące tematy:

  • Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)
  • Dokumentacja techniczna dotycząca podajników do betonu
  • Ogólna budowa, użytkowanie i obsługa podajników do betonu
  • Technologia robót z wykorzystaniem podajników do betonu

Liczba zajęć praktycznych dla osób indywidualnych wynosi 5 godzin i obejmuje następujące tematy:

  • Instruktaż wstępny
  • Przygotowanie stanowiska pracy dla podajnika do betonu
  • Przygotowanie podajnika do betonu do pracy
  • Praca z podajnikiem do betonu
  • Wykonywanie obsługi technicznej
  • Sporządzanie dokumentacji eksploatacyjnej

Organizacja kursu

Kurs operatora podajników do betonu jest elastycznie dostosowany do potrzeb uczestników i może być realizowany w trybie porannym, popołudniowym lub w weekendy. Kurs kończy się egzaminem państwowym przed komisją z Sieci Badawczej Łukasiewicz – Warszawskim Instytutem Technologicznym. Składa się on z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Po zdaniu egzaminu, kursanci otrzymują świadectwo oraz stosowny wpis w książce operatora maszyn roboczych.

Cel kursu

Celem kursu jest przygotowanie uczestników szkolenia do zdobycia kwalifikacji uprawniających do wykonywania zawodu operatora podajnika do betonu. Kurs umożliwia zdobycie kompetencji w zakresie pracy z podajnikami do betonu, współpracy z zespołem ludzkim oraz organizacji pracy w różnych warunkach atmosferycznych. Uczestnicy kursu zdobędą również umiejętność kontrolowania jakości wykonywanych prac.

Wymagania

Aby przystąpić do kursu operatora podajników do betonu, należy mieć ukończone 18 lat. Zapewniamy niezbędne materiały szkoleniowe oraz środki ochrony osobistej niezbędne do bezpiecznego korzystania z maszyny.

Formularz zgłoszeniowy

Zobacz pozostałe kursy IMBIGS