Kurs operator koparko-ładowarki

Cena kursu 2050 zł*

*Cena szkolenia zawiera zajęcia teoretyczne i praktyczne.

Do ww. cen należy doliczyć koszt organizacji sesji egzaminacyjnej wraz z wydaniem uprawnień 350 zł.

Opłata za udział w sesji egzaminu poprawkowego wynosi 450 zł.

Terminarz (wszystkie lokalizacje)*

*są to terminy orientacyjne/proponowane – mogą ulec zmianie ze względu na wytyczne Instytutu.
Kwiecień

Kurs koparkoładowarki – zdobądź uprawnienia operatora maszyny!

W naszym ośrodku oferujemy kurs koparkoładowarki, który umożliwia uzyskanie kwalifikacji do wykonywania zawodu operatora tej wszechstronnej maszyny. Nasze zajęcia teoretyczne są nie tylko pouczające, ale również ciekawe, ponieważ dzielimy się wiedzą dotyczącą budowy i bezpiecznej eksploatacji koparkoładowarek. Uczymy również o zasadach bezpieczeństwa i potencjalnych zagrożeniach, które mogą wystąpić podczas obsługi maszyny.

Podczas zajęć praktycznych kursanci mają okazję praktykować obsługę koparkoładowarki oraz wykonywanie różnych manewrów. Podobnie jak większość szkoleń uprawniających do eksploatacji podobnych maszyn, na przykład kurs na wózki widłowe, nasz kurs również kończy się egzaminem państwowym, po którym można uzyskać świadectwo.

Indywidualny kurs koparkoładowarki – co obejmuje?

Program indywidualnego kursu koparkoładowarki, który organizujemy w naszym ośrodku, składa się z 52 godzin teorii i zawiera następujące zagadnienia:

 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)
 2. Użytkowanie i obsługa maszyn roboczych
 3. Ogólna budowa i obsługa koparkoładowarek
 4. Technologia związana z pracami realizowanymi przy użyciu koparkoładowarek

Ile zajęć obejmuje kurs i jakie tematy są poruszane?

Zajęcia praktyczne kursu koparkoładowarki dla osób indywidualnych trwają 15 godzin i obejmują następujące tematy:

 1. Instruktaż wstępny
 2. Instruktaż stanowiskowy
 3. Wykonywanie ruchów roboczych osprzętem koparkowym bez obciążenia
 4. Wykonywanie ruchów roboczych osprzętem ładowarkowym bez obciążenia
 5. Jazda koparkoładowarką
 6. Przygotowanie stanowiska pracy koparkoładowarki
 7. Praca z osprzętem koparkowym
 8. Praca z osprzętem ładowarkowym
 9. Obsługa techniczna, regulacje i usuwanie drobnych usterek
 10. Przygotowanie koparkoładowarki do transportu
 11. Sporządzanie dokumentacji eksploatacyjnej

Organizacja kursu

Zgodnie z potrzebami uczestników, szkolenie może być realizowane w trybie porannym, popołudniowym lub weekendowym. Kurs kończy się egzaminem państwowym, który odbywa się przed komisją z Sieci Badawczej Łukasiewicz – Warszawskiego Instytutu Technologicznego. Składa się on z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Po pozytywnym wyniku egzaminu, kursanci otrzymują świadectwo oraz wpis w książce operatora maszyn roboczych.

Cel kursu koparkoładowarki

Naszym celem jest przygotowanie uczestników kursu do zdobycia kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zawodu operatora koparkoładowarki w zakresie III klasy uprawnień. Nasz kurs umożliwia zdobycie kompetencji związanych z pracą na koparkoładowarkach, współpracą w zespole, organizacją pracy w różnych warunkach atmosferycznych oraz kontrolowaniem jakości wykonywanych prac.

Wymagania

Aby wziąć udział w kursie koparkoładowarki , należy mieć ukończone 18 lat.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego, aby uzyskać więcej informacji i zarezerwować miejsce na kursie.

Formularz zgłoszeniowy

Zobacz pozostałe kursy IMBIGS