Kurs operator pilarki mechanicznej do ścinki drzew

Cena kursu 950 zł*

*Cena szkolenia zawiera zajęcia teoretyczne i praktyczne.

Do ww. cen należy doliczyć koszt organizacji sesji egzaminacyjnej wraz z wydaniem uprawnień 350 zł.

Opłata za udział w sesji egzaminu poprawkowego wynosi 450 zł.

Terminarz (wszystkie lokalizacje)*

*są to terminy orientacyjne/proponowane – mogą ulec zmianie ze względu na wytyczne Instytutu.
Kwiecień

Zapraszamy na kurs operatora pilarek mechanicznych do ścinki drzew, który odbywa się w naszym ośrodku szkoleniowym. Nasza oferta szkoleniowa obejmuje kursy indywidualne, które przygotowują uczestników do zdobycia kwalifikacji w obszarze obsługi i użytkowania pilarek mechanicznych do ścinki drzew.

Program szkolenia

Program indywidualnego kursu operatora pilarek mechanicznych do ścinki drzew obejmuje 22 godziny teorii, skupiając się na następujących zagadnieniach:

  • Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)
  • Dokumentacja techniczna i użytkowanie
  • Ogólna budowa i obsługa pilarek mechanicznych do ścinki drzew
  • Technologia robót wykonywanych przy użyciu pilarek mechanicznych do ścinki drzew

Liczba zajęć praktycznych dla osób indywidualnych wynosi 5 godzin i obejmuje następujące tematy:

  • Instruktaż wstępny
  • Instruktaż stanowiskowy
  • Praca z pilarką mechaniczną do ścinki drzew
  • Wykonywanie obsługi technicznej, regulacji i usuwanie drobnych usterek
  • Sporządzanie dokumentacji eksploatacyjnej

Organizacja kursu

Kurs operatora pilarek mechanicznych do ścinki drzew jest elastyczny i dostosowany do potrzeb uczestników. Może być realizowany w trybie porannym, popołudniowym lub w weekendy. Kurs kończy się egzaminem państwowym przed komisją z Sieci Badawczej Łukasiewicz – Warszawskim Instytutem Technologicznym. Składa się on z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Po zdaniu egzaminu, kursanci otrzymują świadectwo oraz stosowny wpis w książce operatora maszyn roboczych.

Cel kursu

Celem kursu jest przygotowanie uczestników szkolenia do zdobycia kwalifikacji uprawniających do wykonywania zawodu operatora pilarek mechanicznych do ścinki drzew. Kurs umożliwia zdobycie kompetencji w zakresie pracy z pilarkami mechanicznymi do ścinki drzew, współpracy z zespołem ludzkim oraz organizacji pracy w różnych warunkach atmosferycznych. Uczestnicy kursu zdobędą również umiejętność kontroli jakości wykonywanych prac.

Wymagania

Aby przystąpić do kursu operatora pilarek mechanicznych do ścinki drzew, wymagane jest ukończenie 18 lat oraz posiadanie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku operatora pilarek mechanicznych do ścinki drzew.

Formularz zgłoszeniowy

Zobacz pozostałe kursy IMBIGS