Kurs operator ładowarkę jednonaczyniową do 20 T – klasa III

Cena kursu 2050 zł*

*Cena szkolenia zawiera zajęcia teoretyczne i praktyczne.

Do ww. cen należy doliczyć koszt organizacji sesji egzaminacyjnej wraz z wydaniem uprawnień 350 zł.

Opłata za udział w sesji egzaminu poprawkowego wynosi 450 zł.

Terminarz (wszystkie lokalizacje)*

*są to terminy orientacyjne/proponowane – mogą ulec zmianie ze względu na wytyczne Instytutu.
Kwiecień

Ładowarka jednonaczyniowa do 20 ton – klasa III

Zapraszamy do naszego ośrodka na kurs operatora ładowarki jednonaczyniowej. Poszerz swoje kwalifikacje lub rozwijaj istniejące umiejętności poprzez nasze profesjonalne szkolenia. Oferujemy różne kursy, takie jak np. kurs montażu rusztowań , które są bardzo poszukiwane na rynku pracy i wiążą się z atrakcyjnymi zarobkami.

Co obejmuje szkolenie? Program indywidualnego kursu operatora ładowarki obejmuje 52 godziny teorii i skupia się na następujących zagadnieniach:

 • BHP
 • Użytkowanie i obsługa maszyn roboczych
 • Ogólna budowa i obsługa ładowarek jednonaczyniowych
 • Technologia robót realizowanych przy użyciu ładowarek

Ile wynosi liczba zajęć i jakie tematy są omawiane? Liczba godzin zajęć praktycznych dla indywidualnych uczestników wynosi 14,5 godziny i obejmuje następujące tematy:

 • Instruktaż wstępny
 • Instruktaż stanowiskowy
 • Wykonywanie ruchów roboczych bez obciążenia
 • Jazda ładowarką jednonaczyniową
 • Przygotowanie stanowiska pracy dla ładowarki
 • Praca z ładowarką jednonaczyniową
 • Obsługa techniczna, regulacje i usuwanie drobnych usterek
 • Przygotowanie ładowarki jednonaczyniowej do transportu
 • Sporządzanie dokumentacji eksploatacyjnej

Organizacja kursu

Zajęcia mogą odbywać się w trybie porannym, popołudniowym lub w weekendy, w zależności od preferencji i potrzeb uczestników. Kurs kończy się egzaminem państwowym przed komisją z Sieci Badawczej Łukasiewicz – Warszawskim Instytutem Technologicznym. Składa się on z części teoretycznej i praktycznej. Po zdaniu egzaminu, kursanci otrzymują świadectwo oraz odpowiedni wpis do książki operatora maszyn roboczych.

Cel kursu

Głównym celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do zdobycia kwalifikacji uprawniających do wykonywania zawodu operatora ładowarki jednonaczyniowej o udźwigu do 20 ton w ramach III klasy uprawnień. Kurs umożliwia zdobycie kompetencji w obszarze pracy z ładowarkami, współpracy z zespołem ludzkim, organizacji pracy z ładowarkami w różnych warunkach atmosferycznych oraz kontroli jakości wykonywanych prac.

Wymagania

Aby przystąpić do kursu operatora ładowarki, wystarczy mieć ukończone 18 lat. W naszym ośrodku zapewniamy niezbędne materiały szkoleniowe oraz środki ochrony osobistej, które są niezbędne do bezpiecznego korzystania z maszyny.

Formularz zgłoszeniowy

Zobacz pozostałe kursy IMBIGS